สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข่าวคณะสงฆ์ภาค ๑๕

วัดใหม่ล่าสุด

ห้วยตะเคียน

ข้อมูลเมื่อ 26-02-2567

ป่าร่อน

ข้อมูลเมื่อ 26-02-2567

วัดทุ่งทับทอง

ข้อมูลเมื่อ 26-02-2567

ข่าววัดในคณะสงฆ์ภาค ๑๕

อุปสมบทหมู่ 29-30 มิถุนายน 2567 ปีที่ 11

อุปสมบทหมู่ เพื่อทดแทนคุณบิดา มารดา และถวายเป็นพระกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมราชินีนาถฯ

โดย โป่งเหาะ

ปรับปรุงล่าสุด : 14-06-2567

วัดอัพเดทข้อมูลล่าสุด

ทุ่งประดู่

ข้อมูลเมื่อ 22-04-2566

 

ปากคลองปราณ

ข้อมูลเมื่อ 22-04-2566

 

เขาน้อย (ปากน้ำ)

ข้อมูลเมื่อ 22-04-2566

 

ปูชนียวัตถุสถาน

สำนักปฏิบัติธรรม

พระบวชใหม่

พระสุรธิ มนาโป

วัดปราโมทย์

จังหวัด : สมุทรสงคราม

วันอุปสมบท : 25 มีนาคม พ.ศ. 2566

พระบุญเลิศ ปุญฺญผโล

ทุ่งประดู่

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

วันอุปสมบท : 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

พระสุรชาติ เตชธมฺโม

วัดไทร

จังหวัด : สมุทรสงคราม

วันอุปสมบท : 9 กันยายน พ.ศ. 2565

พระสันชัย เตชปญฺโญ

วัดไทร

จังหวัด : สมุทรสงคราม

วันอุปสมบท : 14 สิงหาคม พ.ศ. 2565

พระวัลลพ กิตฺติธโร

วัดศาลาลัย

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

วันอุปสมบท : 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พระสมพงษ์ อนาลโล

วัดเขากรวด

จังหวัด : ราชบุรี

วันอุปสมบท : 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ดูทั้งหมด

พระลาสิกขา

พระใบฎีกาประดิษฐ์ ปณฺฑิโต

วัดวังยาว

จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์

พระ สัสดี วิสุทฺโธ

วัดหนองรี

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่ลาสิกขา : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566

พระ คุณานันท์ สุเมโธ

วัดหนองรี

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่ลาสิกขา : 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พระ พิสิษฐ์ จนฺทปญฺโญ

วัดหนองรี

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่ลาสิกขา : 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ดูทั้งหมด

พระมรณภาพ

พระครูวิสุทธิ์ปัญญาวัฒน์ (ทวี) ปญฺญาวฑฺฒโน

วัดตาลเรียง

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่มรณภาพ : 11 กันยายน พ.ศ. 2566

พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์ (ชุ่ม) สมฺปนฺโน

วัดเนกขัมมาราม

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่มรณภาพ : 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

พระครูสุวัฒน์ศาสนกิจ (สถิตย์) มหาาโณ

วัดปรกเจริญ

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่มรณภาพ : 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

พระครูสิริวรรณวิวัฒน์ (วรรณะ) วณฺโณ

วัดหลักหกรัตนาราม

จังหวัด : ราชบุรี

วันที่มรณภาพ : 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ดูทั้งหมด

วีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

สารระธรรม

วัดไทรคู่วนาราม

ปรับปรุงล่าสุด 03-05-2566

ทุกฺขํ อนาโถ วิหรติ

เสด็จ

ปรับปรุงล่าสุด 27-04-2566

เทศกาลงานบุญประเพณี

ประเพณีงานสรงกรานต์

โป่งเหาะ

วันที่จัดงาน : 13-04-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 23-04-2567

เวียนเทียนวันมาฆบูชา

โป่งเหาะ

วันที่จัดงาน : 24-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 23-04-2567

โครงการและกิจกรรมเด่น

อุปสมบทหมู๋ 29-30 มิถุนายน 2567 ปีที่11

โป่งเหาะ

วันที่จัดงาน :

ปรับปรุงล่าสุด : 14-06-2567

ทำบุญประเพณีสรงกรานต์13-14-15 เมษายน 2567

โป่งเหาะ

วันที่จัดงาน :

ปรับปรุงล่าสุด : 06-04-2567

อุปสมบทหมู่ 3-4 มิถุนายน 2566 ปีที่ 10

โป่งเหาะ

วันที่จัดงาน :

ปรับปรุงล่าสุด : 05-04-2567

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

จังหวัด
วัด
ปี พ.ศ.

ดูทั้งหมด

รายงานกิจกรรม อ.ป.ต.