สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระสุรชาติ จันทร์จิตร

ฉายา
เตชธมฺโม

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
37 ปี

E-mail
watsai1727@gmail.com

Line ID

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 124

ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 09:36:42

ข้อมูลเมื่อ : 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 09:49:24

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2563

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต