สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (217)

ข้อมูลสุขภาพศาสนบุคคล (ล่าสุด 09-12-2566)

(68)
(16)
(13)
(10)
(0)
(5)
(0)
(2)
(1)
(1)
(0)
(0)
(3)
(1)
(0)
(0)
(0)
(2)
(1)
(0)
(0)
(0)
(1)
(5)
(0)
(2)
(1)
(30)
(5)
(9)
(1)
(2)
(1)