สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลสุขภาพศาสนบุคคล (ล่าสุด 15-06-2567)

(89)
(18)
(15)
(11)
(0)
(8)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(0)
(4)
(1)
(0)
(1)
(0)
(2)
(1)
(0)
(0)
(0)
(1)
(6)
(0)
(3)
(1)
(36)
(7)
(11)
(1)
(2)
(2)