ลืมรหัสผ่าน

1.กรณีวัดต่าง ๆ ลืมชื่อเข้าระบบหรือรหัสผ่าน ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบในระดับตำบล อำเภอ หรือจังหวัดหรือเบอร์โทรติดต่อด้านล่าง
2.กรณีผู้ดูแลระบบระดับตำบล อำเภอ จังหวัด ลืมชื่อเข้าระบบหรือรหัสผ่าน 
ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบกลาง (สำนักงานเจ้าคณะภาค/รองสำนักงานเจ้าคณะภาคตามเบอร์โทรติดต่อด้านล่าง)