สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

เจ้าคณะภาค ๑๕

เจ้าคณะภาค ๑๕

เจ้าคณะภาค ๑๕

โดย : คณะสงฆ์ภาค ๑๕

จำนวนเข้าดู : 425

ปรับปรุงล่าสุด : 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 09:33:50

ข้อมูลเมื่อ : 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 16:25:02

 
 
 
 

เกี่ยวกับคณะสงฆ์ภาค ๑๕

รองเจ้าคณะภาค ๑๕ รูปที่ ๑
รองเจ้าคณะภาค ๑๕ รูปที่ ๑

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๕

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 486

รองเจ้าคณะภาค ๑๕ รูปที่ ๒
รองเจ้าคณะภาค ๑๕ รูปที่ ๒

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๕

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 446

เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๕
เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๕

โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๕

ข้อมูลเมื่อ : 09-07-2565

เปิดดู : 334