สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (217)

ฐานข้อมูลวัด

พระราชรัตนวิสุทธิ์

เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กุยบุรี

มหานิกาย

พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ)

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๐)

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

มหานิกาย

พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (สุรศักดิ์)

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๒)

วัดประดู่

มหานิกาย

พระครูประภัศร์วรพินิจ

รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

มหานิกาย

พระพิพิธพัชโรดม

รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี

วัดพระรูป

มหานิกาย

พระมหา ประกอบ

รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (พ.ศ.๒๕๖๕)

วัดโชติทายการาม

มหานิกาย

พระศรีปริยัติเมธี

รองเจ้าคณะจังหวัด

คลองวาฬ พระอารามหลวง

มหานิกาย

โป่งเจ็ด

ต.บ้านคา อ.บ้านคา

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-12-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-12-2566

เปิดดู 8 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธาราม

ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-06-2566

เปิดดู 120 ครั้ง

วัดเขาน้อยจันทราราม

ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 21-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-06-2566

เปิดดู 72 ครั้ง

วัดรัตนวิเวกคลองวาฬ

ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 21-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-06-2566

เปิดดู 64 ครั้ง

ที่พักสงฆ์พุทธอุทยานเขาเขียว

ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-06-2566

เปิดดู 36 ครั้ง

ที่พักสงฆ์พุทธภูมิ

ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-06-2566

เปิดดู 36 ครั้ง

ป่าศรีมงคลธรรม

ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-06-2566

เปิดดู 56 ครั้ง

ธรรมประทีป

ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-06-2566

เปิดดู 65 ครั้ง

ที่พักสงฆ์สงบสุข

ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2566

เปิดดู 60 ครั้ง

รัตนบรรพต

ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2566

เปิดดู 61 ครั้ง

ป่าถาวโรปฏิปทาราม

ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2566

เปิดดู 72 ครั้ง

เขาน้อย

ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2566

เปิดดู 43 ครั้ง

ที่พักสงฆ์มิตรภาพไร้พรมแดน

ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

เปิดดู 41 ครั้ง

ที่พักสงฆ์มงคลคีรีธรรม

ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

เปิดดู 45 ครั้ง

ที่พักสงฆ์โป่งยอ

ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-06-2566

เปิดดู 35 ครั้ง

ที่พักสงฆ์เชยาสิทธิวิหารัง

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2566

เปิดดู 37 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ธรรมสถานพุทธนิมิตร

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-06-2566

เปิดดู 42 ครั้ง

ที่พักสงฆ์แม่สลิ้ง (ศรีวลี)

ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-11-2566

เปิดดู 38 ครั้ง

ที่พักสงฆ์รางเสน่ห์นครจันทร์

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-06-2566

เปิดดู 42 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ร่มโพธิเก้า

ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-06-2566

เปิดดู 39 ครั้ง

ที่พักสงฆ์เขาศิลาลอย

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-06-2566

เปิดดู 51 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ห้วยน้ำหนัก

ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2566

เปิดดู 47 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนผึ้ง

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-11-2566

เปิดดู 50 ครั้ง

ที่พักสงฆ์บ่อเก่าบน

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

เปิดดู 38 ครั้ง

ที่พักสงฆ์เริ่มชัย

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

เปิดดู 33 ครั้ง

ที่พักสงฆ์มโนราห์

ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-06-2566

เปิดดู 74 ครั้ง

ที่พักสงฆ์หัวสาม

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

เปิดดู 32 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ห้วยน้ำใส

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

เปิดดู 32 ครั้ง

ทุ่งศาลา

ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

เปิดดู 65 ครั้ง

วัดแก้วพฤกษาราม

ต.นางแก้ว อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-05-2566

เปิดดู 49 ครั้ง

1,003 รายการ / 34 หน้า
1
2
3
4