สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดโชติทายการาม

รหัสวัด
02700401001

ชื่อวัด
วัดโชติทายการาม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2417

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน ปี 2481

ที่อยู่
-

เลขที่
3

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
ดำเนินสะดวก

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
ดำเนินสะดวก

จังหวัด
ราชบุรี

ไปรษณีย์
70130

เนื้อที่
43 ไร่ - งาน 54 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นโรงเรียนการกุศลของวัด
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นพิพิธภัณฑ์
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นมูลนิธิ

จำนวนเข้าดู : 122

ปรับปรุงล่าสุด : 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 12:48:29

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 13:44:46

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดโชติทายการาม

สถานที่ตั้ง .1 .ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ประวัติความเป็นมา

       สร้างขึ้นด้วยศรัทธาของคุณปู่มั่ง มั่งมี คหบดีผู้มีใจกุศล ถวายที่ดินของตนเพื่อสร้างวัด กับทั้งบอกบุญชาวบ้านรวมเงินได้ ชั่งเศษ ก่อสร้างกุฏิ หลัง เมื่อ พ.. 2417 แล้วนิมนต์พระภิกษุช่วง จากวัดบางคนฑีใน มาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก

จุดเด่น

       เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(.5)ทรงเคยเสด็จประพาสต้นเมื่อ ..2447พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(.9)และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จมาบำเพ็ญพระราชกุศถวายผ้าพระกฐินต้นเมื่อ พ.. 2510 และ อยู่ติดริมน้ำเป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับชาวต่างชาติ

สถานที่สำคัญ

          ประตูลับแลเป็นถาวรวัตถุที่สำคัญคู่กับการสร้างวัด มีรูปเสือซึ่งเป็นนามปีของหลวงพ่อช่วงประดิษฐานอยู่ริมคลองดำเนินสะดวก ตรงหน้าศาลาการเปรียญ ของเดิมผุผังหมดแล้ว หลวงพ่อเชยได้บูรณะขึ้นใหม่เรียกว่า “ประตูเสือ” เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญ ราษฎรมีงานใดต้องจุดธูปเทียนสักการะเป็นการเคารพเสมือนเป็นตัวแทนองค์หลวงพ่อช่วง

          ศาลาการเปรียญ การเสด็จประพาสต้น หลวงพ่อช่วงเป็นผู้ก่อสร้าง หลังเดิมเป็นไม้สักล้วนกล้าง วาเศษ ยาว วาเศษ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.. 2447 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (.5) เสด็จประพาสต้นโดยทางเรือ ทรงให้นำเรือพระที่นั่งเทียบหน้าวัด ตรงศาลาการเปรียญ หลวงพ่อช่วงได้ทราบจึงนำพระลูกวัด รูป ลงมาสวดชัยมงคลคาถาต้อนรับพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยเป็นยิ่งนัก ทรงถวายปัจจัยเพื่อบูรณะวัด 10 ชั่ง ถวายพระรูปละ 1ตำลึง และแต่งตั้งพระอธิการช่วงเป็นพระครูวรปรีชาวิหารกิจณ ศาลาท่าน้ำของวัดโชติฯ และโปรดเกล้าฯ ให้ทหารมหาดเล็กจัดที่ประทับบนศาลา ทรงให้พนักงานเครื่องต้นประกอบพระกระยาหารสำหรับเสวย ที่ศาลาท่าน้ำศาลาการเปรียญหลังปัจจุบัน สร้างเมื่อพ.. 2500 ดำเนินการสร้างโดยพระครูบรรณาการวิมล กว้าง วาเศษ ยาว 18 วาเศษ เป็นการก่อสร้างตามคำปรารถนาของหลวงพ่อเชย ได้รับการบูรณะในสมัยหลวงพ่อกิมไซร เมื่อ พ..2528 มณฑปเป็น

          ปูชนียสถานที่สำคัญ ของวัดอีกแห่งหนึ่งที่สร้างสมัยหลวงพ่อช่วง มีลักษณะหลังคาเป็นรูปจัตุรมุข โดดเด่นสวยงามมาก พ.. 2522 หลวงพ่อกิมไซร ดำเนินการซ่อมองค์มณฑป เสริมและจัดสร้างวิหารคดเรียงรายโดยรอบภายในมณฑปมีพระพุทธรูปสำคัญและมีรอยพระพุทธบาทจำลอง เปิดให้ประชาชนเข้านมัสการ ปิดทองปีละครั้งในช่วงงานประจำปีของวัด ในเทศบาลตรุษจีน ด้านหน้ามณฑลมีเรือสำเภาจีน ลำ ลักษณะหันหัวเรือเข้าหากัน สร้างตั้งแต่ พ..2459และเมื่อ พ.. 2519 หลวงพ่อกิมไซร ได้บูรณะเรือสำเภาให้อยู่ในสภาพด

          พิพิธภัณฑ์ เมื่อ พ.. 2530 หลวงพ่อกิมไซร ได้ปรารภกับศิษยานุศิษย์ และกรรมการวัด เกี่ยวกับเรื่องการจัดสร้างสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ในสมัยหลวงพ่อช่วง หลวงพ่อเชย ซึ่งท่านได้ดูแลรักษาไว้ ตั้งแต่ พ.. 2507 กับทั้งสิ่งของญาติโยมที่นำมาถวายให้กับวัด เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและไว้เป็นเกียรติแก่วัดด้วย ท่านได้บริจาคเงินเป็นทุนก่อสร้างอาคารจำนวน1,000,000 บาทในเบื้องต้น คณะกรรมการตกลงทำตาม ดำริโดยเริ่มก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์“สุนทรธรรมรัต” ในปี พ..2542 และก่อนอาคารเสร็จสมบูรณ์ หลวงพ่อถึงแก่มรณภาพ ในวันที่30 เมษายน 2542 คณะกรรมการจึงเร่งให้ช่างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันงานพระราชทานเพลิง วันที่ 30 เมษายน 2543 สิ้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างประมาณ 5,000,000 บาทเศษเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อ อาคารพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของวัด เป็นอาคาร 2ชั้น ด้านล่างเป็นอู่เรือของวัด

          พลับพลาที่ประทับ วันเสาร์ที่ พฤศจิกายน พ..2510 เวลา 12.00 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินต้น ณ วัดโชติทายการาม ในเทศบาลออกพรรษา ตามคำกราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จพระราชดำเนินของประชาชนชาวดำเนินสะดวกที่ ปรารถนาจะได้เข้าเฝ้าชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์ เมื่อเสร็จพิธี ได้เสด็จพระราชดำเนินออกมาประทับด้านหน้าพระอุโบสถ รับการทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เสร็จแล้วเสด็จไปประทับพักผ่อนพระอิริยาบถและ เสวยพระกระยาหารที่พลับพลาที่ประทับหน้าวัด ในระหว่างเสวยมีการแสดงของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ บนเวทีด้านหน้าที่ประทับปละในลำคลองดำเนินสะดวก มีการเห่เรือ การแข่งขันพายเรือหัวใบ้ท้ายบอด พายเรือวิบาก การแสดงของหน่วยกู้ภัย ถวายให้ทอดพระเนตร เป็นที่พอพระทัยของทั้งสองพระองค์สมควรแก่เวลา เสด็จพระราชดำเนินกลับ นำความปลาบปลื้มมาสู่พสกนิกรชาวดำเนินสะดวก เป็นอย่างยิ่ง

มณฑปเก่าแก่ของวัด สร้างตั้งแต่ ปี ๒๔๕๐ และเจดีย์โบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหา ประกอบ โชติปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 17-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

พระธนศักดิ์ สิริปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 10-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

พระวิสุทธิ ธนวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 10-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

พระครูสมุห์ ภาณุวัชร ปญฺญวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 10-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

พระสงกรานต์ ปนาโท

ข้อมูลเมื่อ : 10-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

พระอนันต์ อุชุจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

พระสุรสิทธิ์ เขมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

พระใบฎีกา อนุสรณ์ จนฺทสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

พระปลัด ชาติอาชาไนยต มนฺตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 10-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

พระสุริยัน ธมฺมปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 10-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

พระพุธ พุทฺธรกฺขิโต

ข้อมูลเมื่อ : 10-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

พระประกิจ ปญฺญาทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 10-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

พระอนุศร ธมฺมปุณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 10-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

พระสมศักดิ์ สุทธิจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 10-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด