สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (217)

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถ

โดย วัดหนองหินประชาราม

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2566

เปิดดู : 49

อุโบสถ

โดย โป่งเหาะ

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2566

เปิดดู : 47

หอระฆัง

โดย วัดสุวรรณาราม

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2566

เปิดดู : 25

ศาลาทำบุญ

โดย วัดสุวรรณาราม

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2566

เปิดดู : 28

อุโบสถ

โดย วัดสุวรรณาราม

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2566

เปิดดู : 32

กุฏิสงฆ์

โดย วัดสุวรรณาราม

ข้อมูลเมื่อ : 27-06-2566

เปิดดู : 32

กุฏิเรือนรับรอง

โดย เขาเขียว

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2566

เปิดดู : 25

ซุ้มประตูวัด

โดย เขาเขียว

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2566

เปิดดู : 25

กุฏิเจ้าอาวาส

โดย เขาเขียว

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2566

เปิดดู : 27

บรมรูปร.๕

โดย เขาเขียว

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2566

เปิดดู : 18

พระพุทธอุดมมงคลหลวงพ่อองค์ใหญ่

โดย เขาเขียว

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2566

เปิดดู : 24

ศาลาการเปรียน

โดย เขาเขียว

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2566

เปิดดู : 18

ศาลาฌาปนสถาน

โดย เขาเขียว

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2566

เปิดดู : 28

กุฏิสงฆ์

โดย เขาเขียว

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2566

เปิดดู : 18

อุโบสถ

โดย เขาเขียว

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2566

เปิดดู : 18

กุฏิเจ้าอาวาส

โดย เขาส้ม

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2566

เปิดดู : 22

ป่าปริวาสกรรม

โดย เขาส้ม

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2566

เปิดดู : 24

ศาลาฌาปนสถาน

โดย เขาส้ม

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2566

เปิดดู : 24

ศาลาการเปรียน

โดย เขาส้ม

ข้อมูลเมื่อ : 26-06-2566

เปิดดู : 24

วิหารหลวงพ่อดำ

โดย เขาชะงุ้ม

ข้อมูลเมื่อ : 25-06-2566

เปิดดู : 22

331 รายการ / 17 หน้า
1
2
3
4