สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ปูชนียวัตถุสถาน

หอนักธรรมเก่า

รายละเอียด
หลวงพ่อหวานเป้นผู้ก่อสร้าเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับหลวงพ่อเกิด ลักษณะเป็นอาคารไม้สองชั้นมีลายแกะสลักสวยงามมีเสือเป็นสัญญาลักษ์ ใช่เป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมในสมัยนั้น แต่ในปัจุบันได้บูรณะเป็นที่กราบไหว้หอดีตเจ้าอาวาสและในอนาคตจะสร้างให้เป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชน

โดย : วัดโพธิบัลลังก์

ที่อยู่ : ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

จำนวนเข้าดู : 15

ปรับปรุงล่าสุด : 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 12:22:24

ข้อมูลเมื่อ : 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 12:22:24

 
 
 
 

ปูชนียวัตถุสถาน 10 อันดับ

พระตำหนักกรมหลวงชุมพร

โดย : วัดทางสาย

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2567

เปิดดู : 72

พระพุทธกิติสิริชัย

โดย : วัดทางสาย

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2567

เปิดดู : 53

พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ

โดย : วัดทางสาย

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

เปิดดู : 115

ศาลาเอนกประสงค์

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2566

เปิดดู : 64

อุโบสถและศาลาราย

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

เปิดดู : 108

โรงครัว - ห้องคลัง

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2566

เปิดดู : 65

ห้องน้ำ - ห้องสุขา

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2566

เปิดดู : 111

อุโบสถ

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

เปิดดู : 116

กุฎีสงฆ์

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2566

เปิดดู : 52

ซุ้มประตูวัดดอนสำราญ

โดย : วัดดอนสำราญ

ข้อมูลเมื่อ : 18-12-2566

เปิดดู : 77