สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (217)

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถ

รายละเอียด

โดย : วัดหนองหินประชาราม

ที่อยู่ : ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนเข้าดู : 49

ปรับปรุงล่าสุด : 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 17:17:26

ข้อมูลเมื่อ : 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 17:17:26

 
 
 
 

ปูชนียวัตถุสถาน 10 อันดับ

กุฎิสงฆ์

โดย : วัดบางลาน

ข้อมูลเมื่อ : 15-05-2566

เปิดดู : 46

ศาลาการเปรียญ

โดย : วัดบางลาน

ข้อมูลเมื่อ : 15-05-2566

เปิดดู : 101

อุโบสถ

โดย : โป่งเหาะ

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2566

เปิดดู : 47

อุโบสถวัดบางลาน

โดย : วัดบางลาน

ข้อมูลเมื่อ : 08-05-2566

เปิดดู : 65

หอพระไตรปิฎก

โดย : วัดบางลาน

ข้อมูลเมื่อ : 15-05-2566

เปิดดู : 23

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

โดย : วัดบางลาน

ข้อมูลเมื่อ : 15-05-2566

เปิดดู : 25

หลวงพ่อโต

โดย : วัดบางลาน

ข้อมูลเมื่อ : 01-06-2566

เปิดดู : 27

วิหารอดีตบูรพาจารย์

โดย : วัดบางลาน

ข้อมูลเมื่อ : 01-06-2566

เปิดดู : 28

ศาลาอเนกประสงค์

โดย : วัดบางลาน

ข้อมูลเมื่อ : 15-05-2566

เปิดดู : 27

หอสวดมนต์

โดย : วัดบางลาน

ข้อมูลเมื่อ : 15-05-2566

เปิดดู : 24