สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดทางสาย

รหัสวัด
05770404005

ชื่อวัด
วัดทางสาย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน ปี 2532

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 06 เดือน เมษายน ปี 2542

ที่อยู่
-

เลขที่
98

หมู่ที่
9

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
ธงชัย

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
บางสะพาน

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

ไปรษณีย์
77190

เนื้อที่
170 ไร่ 6 งาน 46 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 163

ปรับปรุงล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 10:13:58

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 10:32:01

 
 
 
 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูเมตตาปุญโญภาส (ไมตรี ฐิตปญโญ)

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2567

พระปลัดณิชพน พลญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 24-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

บำเพ็ญบุญเข้าพรรษา

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

เปิดดู 50 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระตำหนักกรมหลว...

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2567

เปิดดู 72 ครั้ง

พระพุทธกิติสิริ...

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2567

เปิดดู 53 ครั้ง

พระมหาเจดีย์ภัก...

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

เปิดดู 115 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดทางสาย

ข้อมูลเมื่อ 25-02-2567

เปิดดู 37 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

สำนักปฏิบัติวัดทางสาย

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด