สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ศาสนบุคคล

พระมหานพดล วชิรเมธี

คลองวาฬ พระอารามหลวง

ต. คลองวาฬ อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 24-02-2567

พระมหาเกรียงไกร โกฏิรตโน

คลองวาฬ พระอารามหลวง

ต. คลองวาฬ อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2567

พระครูปลัด เสนาะ ถิรปญฺโญ

คลองวาฬ พระอารามหลวง

ต. คลองวาฬ อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2567

พระครูสุธีธรรมานุเทศ (เทียม ฐิตทินฺโน)

คลองวาฬ พระอารามหลวง

ต. คลองวาฬ อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 23-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2567

พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ) ธมฺมโสภโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

ต. แม่กลอง อ. เมืองสมุทรสงคราม

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-05-2566

พระครูปลัดประชุม ฌานสมฺปนฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพิทักษ์เทพาวาส

ต. ขุนพิทักษ์ อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-05-2566

พระครูปริยัติวุฒิกร (มงคล) ปญฺญาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดคูหาสวรรค์

ต. สี่หมื่น อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-05-2566

พระมหา ประกอบ โชติปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโชติทายการาม

ต. ดำเนินสะดวก อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 17-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

พระมหานพพล กนฺตสีโล ,ดร. กนฺตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดตะโหนดราย

ต. บางกระบือ อ. บางคนที

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2566

พระครูโสภณจันทรังสี (ญาณเดช) จนฺทโสภโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดใหม่สี่หมื่น

ต. สี่หมื่น อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-05-2566

พระครูวิบูลกิจสุนทร ( เมธี ) สุนฺทโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วาปีสุทธาวาส

ต. จอมบึง อ. จอมบึง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 11-07-2566

พระมหาฉัตรชัย ถาวโร

วัดประดู่

ต. วัดประดู่ อ. อัมพวา

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-04-2566

พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (สุรศักดิ์) อติสกฺโข

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดประดู่

ต. วัดประดู่ อ. อัมพวา

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-05-2566

พระศรีปริยัติเมธี (สงวน ปญฺญาสิริ)

คลองวาฬ พระอารามหลวง

ต. คลองวาฬ อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 24-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-02-2567

14 รายการ / 1 หน้า
1