สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดพิทักษ์เทพาวาส

รหัสวัด
02700412002

ชื่อวัด
วัดพิทักษ์เทพาวาส

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
91

เลขที่
91

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
ขุนพิทักษ์

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
ดำเนินสะดวก

จังหวัด
ราชบุรี

ไปรษณีย์
70130

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 79

ปรับปรุงล่าสุด : 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 11:54:20

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 13:58:57

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดพิทักษ์เทพาวาส เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันมีพระครูปลัดประชุม ฌานสมฺปนฺโน เป็นเจ้าอาวาส

วัดพิทักษ์เทพาวาส เดิมชื่อ วัดตั้วฮ้ำ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 ซึ่งมี พระมหาเทพ ชินวโร เป็นประธานการสร้าง และมีฝ่ายฆราวาส คือ นายผึ้ง แสงทอง, นายชวน วิสุวรรณ และนายปุ่ย วีระจินดา ได้ชักชวนชาวบ้านต่างๆ ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินสร้างวัด และมีผู้บริจาคบ้านทรงไทย 3 หลัง ๆ ละ 3 ห้อง เพื่อสร้างเป็นกุฏิสงฆ์ ต่อมาเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก ได้ส่งพระครูพิทักษ์เทพสิทธิ์ มาปกครองดูแลคณะสงฆ์ และดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุ จนได้รับการประกาศให้ตั้งเป็นวัดพิทักษ์เทพาวาส เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2513 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516

อุโบสถภายในประดิษฐานพระประธานนามว่า หลวงพ่ออู่ทอง มีจิตรกรรมฝาผนังเขียนเรื่องทศชาติชาดก ด้านหลังองค์พระประธาน จะเขียนแสดงถึงช่วงที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ด้านนอกอุโบสถมีพระพุทธรูปปูนปั้นองค์ใหญ่ ประดิษฐานอยู่ หันพระพักตร์ไปที่คลองขุนพิทักษ์

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูปลัดประชุม ฌานสมฺปนฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 18-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-05-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด