สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (217)

ศาสนบุคคล

พระครูรัตนคุณาทร คุณวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

แก้วฟ้า

ต. ธรรมเสน อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2566

พระครูวิทิตพัฒนโสภณ ฐานิสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพระศรีอารย์

ต. บ้านเลือก อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 14-07-2566

พระครูสมุห์คำนวณ ปริสุทฺโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

แก้วเจริญ

ต. เหมืองใหม่ อ. อัมพวา

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระครูวิสิฐสาธุการ ธนนาโค

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ถ้ำเขาไม้รวก

ต. อ่างทอง อ. ทับสะแก

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 26-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-04-2566

พระครูสุวรรณพัฒนาภรณ์ (ทองใบ) มหานาโค

วัดเขาตะเกียบ

ต. หนองแก อ. หัวหิน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 24-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 20-06-2566

5 รายการ / 1 หน้า
1