สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ฐานข้อมูลวัด

พระราชรัตนวิสุทธิ์

เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กุยบุรี

มหานิกาย

พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ)

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๐)

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

มหานิกาย

พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (สุรศักดิ์)

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๒)

วัดประดู่

มหานิกาย

พระปิฎกโกศล

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

มหานิกาย

พระราชวัลภาจารย์

รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

หนองหอย

มหานิกาย

พระมหา ประกอบ

รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (พ.ศ.๒๕๖๕)

วัดโชติทายการาม

มหานิกาย

พระพิพิธพัชโรดม

รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี

วัดพระรูป

มหานิกาย

พระครูเกษมปัญญาคม

รองเจ้าคณะจังหวัด

วัดโกสินารายน์

มหานิกาย

พระครูประภัศร์วรพินิจ

รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม

วัดเทพประสิทธ์คณาวาส

มหานิกาย

พระศรีปริยัติเมธี

รองเจ้าคณะจังหวัด

คลองวาฬ พระอารามหลวง

มหานิกาย

ห้วยตะเคียน

ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 26-02-2567

เปิดดู 76 ครั้ง

ป่าร่อน

ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 26-02-2567

เปิดดู 34 ครั้ง

วัดทุ่งทับทอง

ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 21-03-2567

เปิดดู 54 ครั้ง

โป่งเจ็ด

ต.บ้านคา อ.บ้านคา

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-12-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-12-2566

เปิดดู 81 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธาราม

ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-06-2566

เปิดดู 215 ครั้ง

วัดเขาน้อยจันทราราม

ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 21-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-06-2566

เปิดดู 111 ครั้ง

วัดรัตนวิเวกคลองวาฬ

ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 21-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-06-2566

เปิดดู 113 ครั้ง

ที่พักสงฆ์พุทธอุทยานเขาเขียว

ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-06-2566

เปิดดู 79 ครั้ง

ที่พักสงฆ์พุทธภูมิ

ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-06-2566

เปิดดู 74 ครั้ง

ป่าศรีมงคลธรรม

ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-06-2566

เปิดดู 597 ครั้ง

ธรรมประทีป

ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-06-2566

เปิดดู 106 ครั้ง

ที่พักสงฆ์สงบสุข

ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2566

เปิดดู 105 ครั้ง

รัตนบรรพต

ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2566

เปิดดู 121 ครั้ง

ป่าถาวโรปฏิปทาราม

ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2566

เปิดดู 115 ครั้ง

เขาน้อย

ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2566

เปิดดู 81 ครั้ง

ที่พักสงฆ์มิตรภาพไร้พรมแดน

ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

เปิดดู 82 ครั้ง

ที่พักสงฆ์มงคลคีรีธรรม

ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

เปิดดู 96 ครั้ง

ที่พักสงฆ์โป่งยอ

ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-06-2566

เปิดดู 70 ครั้ง

ที่พักสงฆ์เชยาสิทธิวิหารัง

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2566

เปิดดู 83 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ธรรมสถานพุทธนิมิตร

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-06-2566

เปิดดู 122 ครั้ง

ที่พักสงฆ์แม่สลิ้ง (ศรีวลี)

ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-11-2566

เปิดดู 89 ครั้ง

ที่พักสงฆ์รางเสน่ห์นครจันทร์

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-06-2566

เปิดดู 73 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ร่มโพธิเก้า

ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-06-2566

เปิดดู 75 ครั้ง

ที่พักสงฆ์เขาศิลาลอย

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-06-2566

เปิดดู 133 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ห้วยน้ำหนัก

ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2566

เปิดดู 113 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนผึ้ง

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-11-2566

เปิดดู 98 ครั้ง

ที่พักสงฆ์บ่อเก่าบน

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

เปิดดู 66 ครั้ง

ที่พักสงฆ์เริ่มชัย

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

เปิดดู 63 ครั้ง

ที่พักสงฆ์มโนราห์

ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-06-2566

เปิดดู 145 ครั้ง

ที่พักสงฆ์หัวสาม

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

เปิดดู 70 ครั้ง

1,006 รายการ / 34 หน้า
1
2
3
4