สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ติดต่อเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ ในคณะสงฆ์ภาค ๑๕

ราชบุรี ชื่อวัด จังหวัด เบอร์ติดต่อ
เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี วัดเทพอาวาส ราชบุรี 0624537916
เจ้าคณะอำเภอปากท่อ ปากท่อ ราชบุรี 0847026122
เจ้าคณะอำเภอจอมบึง วาปีสุทธาวาส ราชบุรี 089-9913584
เจ้าคณะอำเภอโพธาราม วัดเขาช่องพราน ราชบุรี 0848015233
เจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง วัดบ้านโป่ง ราชบุรี 0841660276
สมุทรสงคราม ชื่อวัด จังหวัด เบอร์ติดต่อ
เจ้าคณะอำเภอ วัดปราโมทย์ สมุทรสงคราม ๐๖๔-๙๕๙-๓๙๙๙
เจ้าคณะอำเภอบางคนที หนองหมี สมุทรสงคราม 0861678318
เพชรบุรี ชื่อวัด จังหวัด เบอร์ติดต่อ
เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร เพชรบุรี 0892399973
ประจวบคีรีขันธ์ ชื่อวัด จังหวัด เบอร์ติดต่อ
เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 0870226429
เจ้าคณะอำเภอกุยบุรี วัดวังยาว ประจวบคีรีขันธ์ 0819868811
แผนที่