สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (217)

ทรัพย์สินของวัด

ลานปฏิบัติธรรม

โดย วัดอ้ออีเขียว

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2566

เปิดดู : 20

วิหารพุทธมงคลประชานาถ

โดย วัดอ้ออีเขียว

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2566

เปิดดู : 19

หอระฆัง

โดย วัดอ้ออีเขียว

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2566

เปิดดู : 20

ศาลาบำเพ็ญกุศล

โดย บางลี่เจริญธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

เปิดดู : 21

ศาลาอเนกประสงค์

โดย บางลี่เจริญธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

เปิดดู : 28

วิหาร

โดย บางลี่เจริญธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

เปิดดู : 26

กุฏิสงฆ์

โดย บางลี่เจริญธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

เปิดดู : 24

18 รายการ / 2 หน้า
1
2