สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ทรัพย์สินของวัด

ลานปฏิบัติธรรม

โดย วัดอ้ออีเขียว

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2566

เปิดดู : 41

วิหารพุทธมงคลประชานาถ

โดย วัดอ้ออีเขียว

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2566

เปิดดู : 40

หอระฆัง

โดย วัดอ้ออีเขียว

ข้อมูลเมื่อ : 06-07-2566

เปิดดู : 39

ศาลาบำเพ็ญกุศล

โดย บางลี่เจริญธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

เปิดดู : 41

ศาลาอเนกประสงค์

โดย บางลี่เจริญธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

เปิดดู : 53

วิหาร

โดย บางลี่เจริญธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

เปิดดู : 49

กุฏิสงฆ์

โดย บางลี่เจริญธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

เปิดดู : 49

18 รายการ / 2 หน้า
1
2