สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดอ้ออีเขียว

รหัสวัด
02700503003

ชื่อวัด
วัดอ้ออีเขียว

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม ปี 2466

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม ปี 2476

ที่อยู่
บ้านอ้ออีเขียว

เลขที่
๙๙

หมู่ที่

ซอย
-

ถนน
ลูกแก-ห้วยกระบอก

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
กรับใหญ่

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
บ้านโป่ง

จังหวัด
ราชบุรี

ไปรษณีย์
๗๐๑๙๐

เนื้อที่
๒๕ ไร่ ไร่ ๓ งาน งาน ๕๒ ตารางวา ตารางวา

มือถือ
๐๘๐-๘๕๕๒๔๙๙

โทรศัพท์
0808552499

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม

จำนวนเข้าดู : 278

ปรับปรุงล่าสุด : 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 20:14:14

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 14:25:19

 
 
 
 

รายการพระ

พระมหาอดุลวิทย์ จนฺทสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 02-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-06-2566

พระสุวัฒน์ สุตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 02-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

พระธนาเดช จารุธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2566

พระสมคิด จนฺทวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-06-2566

พระอาณาจักร ฐานวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-06-2566

พระกฤษณธร ธมฺมธโร

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-06-2566

พระจิตติสาร หฏฺฐจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2566

พระณัฐวุฒิ พลวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-06-2566

สามเณรปัญญา แก้วเจริญพงษ์

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-06-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานประจำอ...

ข้อมูลเมื่อ : 02-05-2566

เปิดดู 46 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด