สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

โครงการและกิจกรรมเด่น

กิจกรรมหล่อพระสีวลี(ความสูง 3 เมตร)ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน

กิจกรรมหล่อพระสีวลี(ความสูง 3 เมตร)ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพหลักได้ องค์ละ 30,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธา กิจกรรมทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เวลา 9:39 น. พิธีบวงสรวง เวลา10:30 น. ถวายภัตราหารเพล เวลา 12:00 น. คณะนางรำเพื่อสุขภาพรำบวงสรวงพิมพ์พระสีวลี เวลา 13:00 น. พิธีเทปูนหล่อพระสีวลี ************ เสร็จพิธี**********************

กิจกรรมหล่อพระสีวลี(ความสูง 3 เมตร)ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน
      สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพหลักได้ องค์ละ 30,000 บาท
      หรือตามกำลังศรัทธา
     กิจกรรมทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน
      เวลา 9:39 น. พิธีบวงสรวง
      เวลา10:30 น. ถวายภัตราหารเพล
      เวลา 12:00 น. คณะนางรำเพื่อสุขภาพรำบวงสรวงพิมพ์พระสีวลี
      เวลา 13:00 น.  พิธีเทปูนหล่อพระสีวลี
   ************ เสร็จพิธี**********************

โดย : วัดอ้ออีเขียว

ที่อยู่ : ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

จำนวนเข้าดู : 152

ปรับปรุงล่าสุด : 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 13:08:00

ข้อมูลเมื่อ : 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 13:08:00

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ

อุปสมบทหมู๋ 29-30 มิถุนายน 2567 ปีที่11

โดย โป่งเหาะ

ข้อมูลเมื่อ : 14-06-2567

เปิดดู : 17

ทำบุญประเพณีสรงกรานต์13-14-15 เมษายน 2567

โดย โป่งเหาะ

ข้อมูลเมื่อ : 06-04-2567

เปิดดู : 94

อุปสมบทหมู่ 3-4 มิถุนายน 2566 ปีที่ 10

โดย โป่งเหาะ

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2566

เปิดดู : 128

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5

โดย วัดหนองรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-06-2566

เปิดดู : 193

โครงการอบรม"พระบริบาลภิกษุไข้

โดย วัดหนองรี

ข้อมูลเมื่อ : 14-06-2566

เปิดดู : 75

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

โดย วัดหนองกลางด่าน

ข้อมูลเมื่อ : 07-06-2566

เปิดดู : 141