สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (217)

ศาสนบุคคล

พระครูสังฆรักษ์สมพงษ์ ยสวฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

โพธิศรี

ต. หนองกระทุ่ม อ. ปากท่อ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 28-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-06-2566

พระอธิการธานี เขมานนโท

ธรรมประทีป

ต. เขาชะงุ้ม อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-06-2566

พระบุญชู ปัญญาวโร

พุลุ้ง

ต. เขาชะงุ้ม อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 26-06-2566

พระมหารชต ติสาโร ติสาโร

เขาเขียว

ต. เขาชะงุ้ม อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-06-2566

พระสิทธิชัย สิริสาโร

วัดหนองใยบัว

ต. หนองกวาง อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 09-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-06-2566

พระสุรเดช ฐิตธมโม

วัดห้วยม่วง

ต. ตะนาวศรี อ. สวนผึ้ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2566

พระครูสังฆรักษ์อภิสิทธิ์ ฐานทินฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองคร้า

ต. หินเหล็กไฟ อ. หัวหิน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 15-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-05-2566

พระสุวัฒน์ สุตธมฺโม

วัดอ้ออีเขียว

ต. กรับใหญ่ อ. บ้านโป่ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

พระสัณห์ชนวีร์ จนฺทวณฺโณ

วัดสามัคคีธรรม

ต. โพหัก อ. บางแพ

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-04-2566

พระเฉลิม สมจิตฺโต

วัดสวนผึ้ง

ต. ตะนาวศรี อ. สวนผึ้ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-04-2566

พระไพฑูรย์ กนฺตสีโล

วัดสีดางาม

ต. อ่างทอง อ. ทับสะแก

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 25-04-2566

พระวินัย ฐิตญาโณ

วัดดอนยาง

ต. ธงชัย อ. บางสะพาน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 24-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-07-2566

12 รายการ / 1 หน้า
1