สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดวังยาว

รหัสวัด
05770201001

ชื่อวัด
วัดวังยาว

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 05 เดือน กรกฎาคม ปี 2466

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
วัดวังยาว

เลขที่
481

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
กุยบุรี

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
กุยบุรี

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

ไปรษณีย์
77150

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนการกุศลของวัด
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 101

ปรับปรุงล่าสุด : 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 16:05:15

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 10:32:01

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

         วัดวังยาว ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘๑ หมู่ที่ ๑ ตําบลกุยบุรี อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัด มหานิกาย คณะสงฆ์เขตภาค ๑๕ ได้รับอนุญาตให้สร้างวัด เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๖๖ (และได้ เริ่มทําการก่อสร้างจริง เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๕ จากบันทึกของพระเดชพระคุณพระสุเมธีวรคุณ หลวงพ่อเจ้าคุณฯเปี่ยม จนฺทโชโต อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) รวมระยะเวลาสร้างวัดวังยาว จนถึงปัจจุบันจำนวน ๑๐๒ ปี มีเจ้าคณะพระสุเมธีวรคุณ อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ฝ่ายสงฆ์ มีหมื่นถาวรแพทย์(เงิน ถาวรนันท์) กํานันตําบลกุยบุรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และ มีแม่ชีพริ้ม บ้านวังยาว บริจาคพื้นที่ให้สร้างวัด จํานวน ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๙๐ ตารางวา และขุนจิตรกํานันเก่า ได้ถวายบ้านเก่าทรงไทย ๑ หลัง เพื่อสร้างกุฏิถวายให้กับวัดวังยาว 
         ท่านเจ้าคุณฯพระสุเมธีวรคุณและกํานันตําบลกุยบุรี พร้อมด้วยชาวบ้านช่วยกันสร้างวัดได้ช่วยกัน สร้างวัดเสร็จแล้วภายใน ๑ ปี จึงได้นิมนต์เจ้าอธิการกลิ้ง วัดอู่ตะเภามาเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดเป็นรูปแรกมีเรื่องเล่าว่า “เมื่อวันประกอบพิธีสร้างวัดนั้นท่านเจ้าคุณฯ พูดว่า (วัดนี้สร้างเพื่อ สร้างคนให้เป็นพระ และพระก็ต้องเป็นพระเถระปกครองคณะสงฆ์ได้ ” (วัดนี้ที่สร้างขึ้นใหม่นี้มีชื่อว่า วัดวังยาว  เรียกบ้านคนหมู่นั้นว่า บ้านวังยาว ซึ่งตั้งชื่อวังยาว ที่เป็นวังที่กว้างและยาว) ตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบันมีเจ้าอาวาสจํานวน ๔ รูป คือ ๑ พระอธิการกลิ้ง ๒. เจ้าอธิการเก็บ ๓. พระวิริยากรโกศล และ ๔. พระครูโกศลสุภกิจ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน วัดวังยาวอารามนี้ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน         

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูโกศลสุภกิจ ฐิตเวโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2567

พระครูพิพิธพลาทร พลวฒฺโน

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-03-2567

พระสมุห์ประมวล ธนสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-03-2567

พระธนกฤต กิตฺติภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2567

พระณัฐวุฒิ ฐิตเมโท

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-03-2567

พระมานพ พุทธิภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-03-2567

พระสุชาติ สุชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 14-03-2567

พระใบฎีกาประดิษฐ์ ปณฺฑิโต

ข้อมูลเมื่อ : 24-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 14-03-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระมหาธาตุเจดีย...

ข้อมูลเมื่อ : 24-04-2566

เปิดดู 104 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดวังยาว

ข้อมูลเมื่อ : 24-04-2566

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด