สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระใบฎีกาประดิษฐ์ ไก่แก้ว

ฉายา
ปณฺฑิโต

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
35 ปี

E-mail
praditkikaew@hotmail.com

Line ID
pra29092531

Facebook
pradittassa

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม

จำนวนเข้าดู : 63

ปรับปรุงล่าสุด : 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 21:38:56

ข้อมูลเมื่อ : 24 เมษายน พ.ศ. 2566 15:15:40

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2551
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2557
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2559

การลาสิกขา

วันที่ลาสิกขา