สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ศาสนบุคคล

พระครูอุดมธรรมวิภาส หิริธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

อุดมพลาราม

ต. หาดขาม อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 05-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2567

พระครูอภิรมธรรมรักษ์ โกวิโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หาดขาม

ต. หาดขาม อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 04-05-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 04-05-2567

พระบุญธรรม ปณฺฑิโต

บ้านไร่อู่เรือ

ต. บ้านไร่ อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2567

พระครูโกศลสุภกิจ ฐิตเวโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวังยาว

ต. กุยบุรี อ. กุยบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 14-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2567

พระครูอรัญเขตคณารักษ์ อคฺควณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

โป่งกระทิงล่าง

ต. บ้านบึง อ. บ้านคา

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 15-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 15-01-2567

พระครูเมตตาปุญโญภาส (ไมตรี ฐิตปญโญ)

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทางสาย

ต. ธงชัย อ. บางสะพาน

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 04-01-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 25-02-2567

พระมหาวิชชา ญาณเมธี

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-05-2567

พระครูจริยธรรมานุรักษ์ จริยธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

หนองหมี

ต. ท่าเคย อ. สวนผึ้ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-05-2567

พระครูอาทรปริยัติสุธี สุธีโร

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-06-2566

พระมหาชัยนิพจน์ อตฺตทนฺโต

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ต. แพงพวย อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 30-05-2566

พระครูพิทักษ์บุญวิมล สิริปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสมถะ

ต. บางโตนด อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระสมุห์สุทธิศักดิ์ ฐิตสุทฺธิ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

เขาน้อย (ปากน้ำ)

ต. ปากน้ำปราณ อ. ปราณบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 22-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-05-2567

พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ) ธมฺมโสภโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

ต. แม่กลอง อ. เมืองสมุทรสงคราม

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-05-2566

พระครูปลัดประชุม ฌานสมฺปนฺโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพิทักษ์เทพาวาส

ต. ขุนพิทักษ์ อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-05-2566

พระครูปริยัติวุฒิกร (มงคล) ปญฺญาวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดคูหาสวรรค์

ต. สี่หมื่น อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 18-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-05-2566

พระมหา ประกอบ โชติปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโชติทายการาม

ต. ดำเนินสะดวก อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 17-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

พระศีลศาสตร์ จนฺทสาโร

ดาวดึงษ์

ต. บางช้าง อ. อัมพวา

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 05-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระครูโสภณจันทรังสี (ญาณเดช) จนฺทโสภโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดใหม่สี่หมื่น

ต. สี่หมื่น อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-05-2566

พระมหาอดุลวิทย์ จนฺทสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดอ้ออีเขียว

ต. กรับใหญ่ อ. บ้านโป่ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-06-2566

พระปลัดณฐรัช ฐานิสสโร

ลักษณาราม

ต. บ้านแหลม อ. บ้านแหลม

จ. เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-05-2566

พระครูสุวรรณปัญญาวุฒิ ปญฺญาวุโฒ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ประชาสนธิ

ต. ห้วยยาง อ. ทับสะแก

จ. ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลเมื่อ : 30-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-05-2566

พระครูวิบูลกิจสุนทร ( เมธี ) สุนฺทโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วาปีสุทธาวาส

ต. จอมบึง อ. จอมบึง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 11-07-2566

พระครูวิบูลวัชรกิจ สุขิโต

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

พุพลู

ต. ยางน้ำกลัดใต้ อ. หนองหญ้าปล้อง

จ. เพชรบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 29-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-04-2566

พระปลัดเชาวลิต กิตฺติโสภโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ช้างเผือก

ต. บางช้าง อ. อัมพวา

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-04-2566

พระปลัดเติมพงษ์ ตนฺติสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองกวาง

ต. หนองกวาง อ. โพธาราม

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-06-2566

พระครูอนุกูลวรากร วรมงฺคโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดปราสาทสิทธิ์

ต. ประสาทสิทธิ์ อ. ดำเนินสะดวก

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-07-2566

พระมหาฉัตรชัย ถาวโร

วัดประดู่

ต. วัดประดู่ อ. อัมพวา

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-04-2566

พระครูอุปถัมภ์ปุญญากร ฉนฺทธมฺโม

วัดหนองกลางด่าน

ต. กรับใหญ่ อ. บ้านโป่ง

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-07-2566

พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (สุรศักดิ์) อติสกฺโข

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดประดู่

ต. วัดประดู่ อ. อัมพวา

จ. สมุทรสงคราม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-05-2566

พระครูสิริสุวัฒนาภรณ์ ปิยวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ศิริเจริญเนินหม้อ

ต. โคกหม้อ อ. เมืองราชบุรี

จ. ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 29-04-2566

34 รายการ / 2 หน้า
1
2