สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูปริยัติวุฒิกร (มงคล) หนูชิต

ฉายา
ปญฺญาวโร

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
74 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนบาลี
เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระนักเผยแพร่
เป็นพระปริยัตินิเทศก์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์
เป็นเจ้าคณะตำบลท่านัด

จำนวนเข้าดู : 72

ปรับปรุงล่าสุด : 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 10:24:35

ข้อมูลเมื่อ : 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 10:24:35

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

เป็น เปรียญธรรม ๓ ประโยค
ได้รับ พ.ศ. 2525
เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามที่ พระครูปริยัติวุฒิกร
ได้รับ พ.ศ. 2559
เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม (ปรับพัดยศให้ตรงตามตำแหน่ง)
ได้รับ พ.ศ. 2565

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2513
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2514
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2515

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2503
โรงเรียนวัดทุ่งคอก