สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ไฟล์เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

ลำดับ เอกสาร ประเภทไฟล์ วันที่แก้ไขล่าสุด
1
ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://mahathera.onab.go.th/files/mati_doc/แบบประวัติพระสั...

-
05-05-2566
2
แบบฟอร์ม บัญชีเเจกทุนการศึกษาสงเคราะห์
xls
24-05-2566
3
แบบฟอร์มบัญชีรับ-จ่าย (คณะสงฆ์)
xlsx
24-05-2566
4
แบบฟอร์มบัญชีรับ-จ่าย (สำนักพุทธ)
xlsx
24-05-2566
5
แบบฟอร์มบัญชีสัทธิวิหาริก
xlsx
24-05-2566
6
แบบฟอร์มประวัติวัด
pdf
21-06-2566
7
แบบฟอร์มพระภิกษุอยู่จำพรรษา
xlsx
24-05-2566
8
แบบฟอร์มสำรวจพระภิกษุ-สามเณร-ศิษย์วัด
xls
24-05-2566
9
แบบฟอร์มหนังสือรับรองทำ ศ.ต.ภ. (ไม่ถึง ๕ พรรษา)
doc
24-05-2566
9 รายการ / 1 หน้า
1