สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (217)

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานกฐิน....สามัคคี

โดย สุขอารีย์ธรรมาราม

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2566

เปิดดู : 28

งานทอดกฐินสามัคคี

โดย วัดหนองรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-07-2566

เปิดดู : 108

วันอาสาฬหบูชาและ เข้าพรรษา

โดย วัดหนองรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2566

เปิดดู : 58

งานผ้าป่าบุญสามัคคี

โดย สุขอารีย์ธรรมาราม

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2566

เปิดดู : 103

ประชาสัมพันธ์ของวัด

โดย วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 14-06-2566

เปิดดู : 86

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

โดย วัดสวนผึ้ง

ข้อมูลเมื่อ : 08-06-2566

เปิดดู : 58

วันกตัญญูบูรพาจารย์

โดย วัดหนองรี

ข้อมูลเมื่อ : 05-06-2566

เปิดดู : 84

กิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา

โดย วัดห้วยม่วง

ข้อมูลเมื่อ : 04-06-2566

เปิดดู : 54

วิสาขบูชา ๒๕๖๖

โดย วัดป่าสันติพุทธาราม

ข้อมูลเมื่อ : 01-06-2566

เปิดดู : 57

39 รายการ / 2 หน้า
1
2