สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองโกเจริญธรรม

รหัสวัด
02701003005

ชื่อวัด
วัดหนองโกเจริญธรรม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม ปี 2553

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 01 เดือน มีนาคม ปี 2559

ที่อยู่
บ้านหนองโก

เลขที่
109

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
หนองพันจันทร์

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
บ้านคา

จังหวัด
ราชบุรี

ไปรษณีย์
70180

เนื้อที่
15 ไร่ - งาน - ตารางวา

โทรศัพท์
0951609561

จำนวนเข้าดู : 187

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 18:48:49

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 14:03:27

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดหนองโกเจริญธรรม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ ชาวบ้านได้ทำการสร้างกุฎิที่พักสงฆ์และศาลา เพื่อสร้างเป็นที่พักสงฆ์หนองโกให้พระภิกษุได้อยู่จำพรรษา และให้ชาวบ้านได้ทำบุญ รักษาศีล ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๕๓ นายพร คำแก้ว ได้ขอนุญาตสร้างวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงตั้งเป็นวัดมีนามว่า “วัดหนองโกเจริญธรรม” มีที่ดินเนื้อที่ ๑๕ ไร่ เป็นที่ดิน สปก. อุโบสถวัดหนองโกเจริญธรรม เป็นงานศิลปะงานปูนปั้น มีพระพุทธรัตนชัยมงคล เป็นพระประธานอุโบสถ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีพระอธิการนิธิ รตนญาโณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นปฐมเจ้าอาวาส ในปี พ.ศ.๒๕๕๔

รายการพระ

พระธรรมธรจิรกฤต รตนปุญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-12-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

สวดมนต์ข้ามปี ณ อุโบสถ วัดหนองโกเจริญธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 29-12-2566

เปิดดู 116 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

วัดหนองโกเจริญธรรม ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
เจ้าอาวาส พระธรรมธรจิรกฤต รตนปุญฺโญ
โทร. 095-1609561

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญกับวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดหรือ QR-Code ข้างล่างนี้

ธนาคาร กรุงไทย
เลขที่บัญชี 729-0-50779-7
ชื่อบัญชี วัดหนองโกเจริญธรรม

QRCODE เพื่อทำบุญวัด วัดหนองโกเจริญธรรม