สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดอรุณรัตนคีรี

รหัสวัด
02700105004

ชื่อวัด
วัดอรุณรัตนคีรี

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
-

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
ห้วยไผ่

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
เมืองราชบุรี

จังหวัด
ราชบุรี

ไปรษณีย์
70000

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 73

ปรับปรุงล่าสุด : 24 มีนาคม พ.ศ. 2567 12:38:52

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 14:25:19

 
 
 
 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูกิตติสังวร กิตฺติสํวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 24-03-2567

ปรับปรุงล่าสุด : 24-03-2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

🎉🎉ขอเชิญร่วมงานประเพณีวันสงกรานต์💦💦

ข้อมูลเมื่อ : 09-04-2567

เปิดดู 42 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด