สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code สุขอารีย์ธรรมาราม

รหัสวัด

ชื่อวัด
สุขอารีย์ธรรมาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2564

ที่อยู่
บ้านวังมะนาว

เลขที่
168

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
วังมะนาว

ตำบลคณะสงฆ์
วังมะนาว

เขต / อำเภอ
ปากท่อ

จังหวัด
ราชบุรี

ไปรษณีย์
70140

เนื้อที่
6 ไร่ - งาน - ตารางวา

โทรศัพท์
0927455012

จำนวนเข้าดู : 230

ปรับปรุงล่าสุด : 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 17:04:36

ข้อมูลเมื่อ : 27 เมษายน พ.ศ. 2566 15:43:45

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัด (โดยสังเขป)
������������� วัดสุขอารีย์ธรรมาราม ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ �����โดยมีนางสาวสิริวรรณ จำปาทิพย์ เป็นผู้ขออนุญาตสร้างวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๐ เมตรโดยได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะและจัดกิจกรรมต่างๆบนเนื้อที่ ๖ ไร่ เมื่อก่อสร้างอุโบสถจนแล้วเสร็จ จึงได้ขอตั้งเป็นวัด และได้รับประกาศตั้งเป็นวัดใน ปีพ.ศ 2563 �และได้รับพระราชทานวิสุงคาม ในปี 2564 โดยมีพระอธิการช้อย รติโก ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564� ��

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

ช้อย พระ ช้อย รติโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2566

สามารถ อรุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2566

หวั่น พระ หวั่น จิรธัมโม

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2566

เกษมสิทธิ พระเทวธัมโม

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 26-07-2566

จักรภพ พระติสส ธัมโม

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2566

สังเวียน อภินนโท

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

พัฒนพงค์ โสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 06-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานกฐิน....สามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 18-10-2566

เปิดดู 122 ครั้ง

งานผ้าป่าบุญสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 10-07-2566

เปิดดู 158 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด