สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองรี

รหัสวัด
02700704003

ชื่อวัด
วัดหนองรี

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2514

ที่อยู่
บ้านหนองรี

เลขที่
140

หมู่ที่
8

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
บ้านเลือก

ตำบลคณะสงฆ์
บ้านเลือก

เขต / อำเภอ
โพธาราม

จังหวัด
ราชบุรี

ไปรษณีย์
70120

เนื้อที่
11 ไร่ 2 งาน 89 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0819815030

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นสมาคมกองทุนหมู่บ้านหนองรี
เป็นชมรมชมรมผู้สูงอายุ

จำนวนเข้าดู : 347

ปรับปรุงล่าสุด : 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 07:14:09

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 14:12:06

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัด  
ของวัดหนองรี  ตำบลบ้านเลือก  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี
 
     วัดหนองรี  นั้นชาวบ้านหนองรีส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวลาวเวียง ที่เดินทางมาช่วยสมเด็จพระเจ้าตากสินทำการรบในสมัยนั้นพอศึกสงครามสงบลงชาวลาวเวียงได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นเลยชาวลาวเวียงจึงเลือกทำเลแม่น้ำแม่กลอง  
      เมื่อเกิดสงครามขึ้นอีกครั้งในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่ ๑) หรือ  ศึกสงครามเก้าทัพ  สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงเกณฑ์ชาวบ้านที่เป็นชาวมอญ  แถบอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี  มาช่วยรบครั้นพอศึกสงครามสงบลงทางหลวงจึงให้ชาวมอญอาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง  
  ส่วนชาวลาวเวียงจึงได้ย้ายถิ่นฐานใหม่  ส่วนหนึ่งได้เดินทางไปตั้งถิ่นฐานทางทิศตะวันตกส่วนหนึ่งออกได้ไปตั้งถิ่นฐานทางทิศตะวันออก  ห่างจากแม่น้ำแม่กลอง  ๗ กิโลเมตร  กระจัดกระจายกันไป  
      ส่วนชาวบ้านหนองรีคงเลือกทำเลทางทิศเหนือ ส่วนทางทิศใต้จะเป็นชาวบ้านดอนทราย  ท่ามะขาม  บ้านสิงห์  ชาวบ้านหนองรีได้เลือกที่ตั้งเป็นทำเลใกล้หนองน้ำ  บ้างก็สันนิฐานว่าหนองน้ำเป็นรูปวงรี  จึงเรียกว่า “หนองรี  หรือหนองรีน้อย”  และตามที่บอกกล่าวจากคนเฒ่าคนแก่ในชุมชนว่า วัดหนองรี เดิมทีเป็นโบสถ์ ที่สร้างด้วยไม้ ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของวัดปัจจุบันประมาน ๑ กิโลเมตร คนเฒ่าคนแก่สมัยนั้นจึงเรียก  
“ทุ่งหนองรี หรือทุ่งหนองรีน้อย” ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่ม  เวลาถึงฤดูน้ำหลากน้ำจะท่วม  แม้แต่ศพที่ฝังในสมัยนั้นจึงต้องมาทำพิธีฝังในที่ดอน  ซึ่งห่างออกจากวัด  จากชุมชนมาทางทิศตะวันออกประมาณ  ๑ กิโลเมตร  
   ปัจจุบันคือโรงพยาบาลสัตว์หนองโพ  ด้วยเหตุที่เมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำจะท่วมทุกปีด้วยพื้นที่ตั้งทำเลเป็นที่ลุ่ม  
พระอาจารย์เล  (เจ้าอาวาส  รูปที่ ๑)  และชาวบ้านในสมัยนั้นจึงเห็นพ้องกันว่าควรย้ายวัดไปอยู่บนที่ดอนจึงเลือกทำเลทางทิศใต้  และสร้างวัดขึ้นมาใหม่ในปี  พ.ศ. ๒๔๒๐  จนถึงปัจจุบันนี้  ในเนื้อที่  ๑๑  ไร่  ๒  งาน  ๘๙  ตารางวา    
   และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ  พศ. ๒๕๑๔    เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง        ๑๔  เมตร   ยาว   ๒๗    เมตร
 
การศึกษา
-       มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม             เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๓๙
-       มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี              เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ.  -
-       มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา    เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ.  -
-       มีศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด                   เปิดสอนเมื่อ  พ.ศ.  -
 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
         ในช่วงเข้าพรรษาเป็นประจำของทุกๆปี  มีการถือศีล ๘  ทุกวันพระ  ของอุบาสก-อุบาสิกา ภายในหมู่บ้านหนองรี  
ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๕๓๙  จนถึงปัจจุบัน
         มีการทำบุญตักบาตรที่วัดทุกวันพระตลอดทั้งปี
 
การบริหารและการปกครอง
มีเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ดังนี้
1                พระอาจารย์เล                            พ.ศ.  ๒๔๒๐
2                พระอาจารย์มูล                           พ.ศ.  ๒๔๘๗
4                หลวงปู่อินทร์  ธมฺมโชติ                พ.ศ.  ๒๕๐๙ - ๒๕๒๑
5                พระครูวิฑิตพัฒนโสภณ                พ.ศ.  ๒๕๒๒ - ๒๕๓๑
6                พระมหาลำดวน                          พ.ศ.  ๒๕๓๕ - ๒๕๓๗

ปัจจุบัน        พระครูสารกิจสุนทร                     ตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๕๓๙
กิจกรรมในวัดหนองรี
กิจกรรมทำบุญตักบาตรปีใหม่ประจำทุกปี
กิจกรรมวันสำคุญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา  วันอาสาฬหบูชา  วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา เป็นต้น
กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพระ  ตลอดทั้งปี
กิจกรรม  รักษาศีล  (อุบาสก-อุบาสิกา)  ทุกวันพระ  ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
เทศกาลวันลอยกระทง
สวดมนต์ข้ามปี

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : ประวัติวัดโดยละเอียด (21.98 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : วิสุคามสีมา (499.22 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : ใบรับรองสภาพวัด (430.56 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสารกิจสุนทร กิจฺจสาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-06-2566

พระชุมพร ฐานุตตโม

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-05-2566

พระอารักษ์ อาจิณฺณธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-05-2566

พระทศพล เทวธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-05-2566

พระประพันธ์ กนฺตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-05-2566

พระภิรพันธ์ จตฺตมโล

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-05-2566

พระรณชัย กนฺตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-05-2566

พระชูศิษฎ์ วรธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-05-2566

พระ สัสดี วิสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 17-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2566

พระ คุณานันท์ สุเมโธ

ข้อมูลเมื่อ : 17-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-05-2566

พระ พิสิษฐ์ จนฺทปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 29-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 17-06-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

งานทอดกฐินสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 31-07-2566

เปิดดู 191 ครั้ง

วันอาสาฬหบูชาและ เข้าพรรษา

ข้อมูลเมื่อ : 26-07-2566

เปิดดู 119 ครั้ง

วันกตัญญูบูรพาจารย์

ข้อมูลเมื่อ : 05-06-2566

เปิดดู 173 ครั้ง

โครงการสร้างซุ้มประตูวัดหนองรี

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2566

เปิดดู 55 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

เทศบาลตำบลบ้านเ...

วันที่จัดงาน : 27-07-2566

เปิดดู 80 ครั้ง

ขอเชิญร่วมทำบุญ...

วันที่จัดงาน : 03-06-2566

เปิดดู 87 ครั้ง

งานบุญประเพณีสง...

วันที่จัดงาน : 16-04-2566

เปิดดู 82 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

ศาลาการเปรียญ

ข้อมูลเมื่อ : 06-05-2566

เปิดดู 44 ครั้ง

กุฎิสงฆ์

ข้อมูลเมื่อ : 06-05-2566

เปิดดู 48 ครั้ง

อุโปสถ

ข้อมูลเมื่อ : 28-04-2566

เปิดดู 74 ครั้ง

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 24-05-2566

เปิดดู 63 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

วัดหนองรี ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
เจ้าอาวาส พระครูสารกิจสุนทร กิจฺจสาโร
โทร. 081-9815030

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญกับวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดหรือ QR-Code ข้างล่างนี้

ธนาคาร ไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี -
ชื่อบัญชี 595 - 220449 - 1

QRCODE เพื่อทำบุญวัด วัดหนองรี