สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระ พิสิษฐ์ ชัยเอื้อมงคล

ฉายา
จนฺทปญฺโญ

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
50 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 115

ปรับปรุงล่าสุด : 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566 18:40:13

ข้อมูลเมื่อ : 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 11:55:58

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

การลาสิกขา

วันที่ลาสิกขา
7 มิถุนายน พ.ศ. 2566