สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัดหนองรี

รายละเอียด
สรุปแผนงานปฏิบัติงานประจำปีของวัด ปี ๒๕๖๖
๑  มีการทำบุญทุกวันธรรมสวนะ  ๘ และ ๑๕  ค่ำ  ตลอดทั้งปี
๒  มีการทำบุญทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา - เวียนเทียน
๓  มีการทำบุญวันสงกรานต์ - พิธีสรงนำ้พระ-บังสุกุลอัฐิบรรพบุรุษ
๔  มีการทำบุญวันเข้าพรรษา - ถวายผ้าอาบน้ำฝน
๕  มีการทำบุญวันออกพรรษา - ตักบาตรเทโวโรหณะ - เทศน์มหาชาติ
๖  มีการทอดกฐินสามัคคี
๗ มีการทำบุญวันลอยกระทง
๘  มีการสวดมนต์ข้ามปี - และทำบุญวันขึ้นปีใหม่

โดย : วัดหนองรี

ที่อยู่ : ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

จำนวนเข้าดู : 184

ปรับปรุงล่าสุด : 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 13:36:34

ข้อมูลเมื่อ : 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 22:04:55

 
 
 
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัดไทร

โดย วัดไทร

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2567

เปิดดู : 39

วัดหนองประทุน

โดย วัดหนองประทุน

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

เปิดดู : 310

แผนปฏิบัติงานประจำปี ของวัดหลวง

โดย วัดหลวง

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2566

เปิดดู : 219

วิสาขบูชา

โดย บางน้อย

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

เปิดดู : 125

---->