สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

วัดหนองประทุน

รายละเอียด
แผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๖ ของวัดหนองประทุน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

เดือน/ปี ๒๕๖๖ ประเพณี/กิจกรรม/การปฏิบัติ
๑ มกราคม ๒๕๖๖
 
 

๖-๑๔-๒๑-๒๙ มกราคม ๒๕๖๖
 

 
๒๗/๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ 
- ประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่
- กิจกรรม ทำบุญใส่บาตร - รักษาศีล – ฟังธรรม
 
- ประเพณีทำบุญทุกวันพระ
- กิจกรรม ทำบุญใส่บาตร - รักษาศีล – ฟังธรรม - ปฏิบัติธรรม
 
- กิจกรรม รักษาศีล – เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมศานุวงษ์ทุกพระองค์ ของคณะสงฆ์อำเภอบ้านโป่ง
๕-๑๓-๑๙-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 

 
๒๗/๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
- ประเพณีทำบุญทุกวันพระ
- กิจกรรม ทำบุญใส่บาตร - รักษาศีล – ฟังธรรม - ปฏิบัติธรรม
 
- กิจกรรม รักษาศีล – เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมศานุวงษ์ทุกพระองค์ ของคณะสงฆ์อำเภอบ้านโป่ง
๖-๑๔-๒๑-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖
*(๖ มีนาคม ๒๕๖๖)  วันมาฆบูชา
 

๒๗/๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖


 
- ประเพณีทำบุญทุกวันพระ
- กิจกรรม ทำบุญใส่บาตร - รักษาศีล – ฟังธรรม – ปฏิบัติธรรม – เวียนเทียนรอบอุโบสถ
 
- กิจกรรม รักษาศีล – เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมศานุวงษ์ทุกพระองค์ ของคณะสงฆ์อำเภอบ้านโป่ง
๕-๑๓-๑๙-๒๗ เมษายน  ๒๕๖๖
 
 
 
* ๒ เมษายน ๒๕๖๖ (วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

๑๓-๑๖ เมษายน
 

 
๒๗/๒๘ เมษายน ๒๕๖๖
 
- ประเพณีทำบุญทุกวันพระ
- กิจกรรม ทำบุญใส่บาตร - รักษาศีล – ฟังธรรม -
 ปฏิบัติธรรม
 
-  กิจกรรม ทำบุญใส่บาตร - รักษาศีล – ฟังธรรม  และ
 ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวัด-โรงเรียน-
 ชุมชน
 
- ประเพณีทำบุญสงกรานต์ และสรงน้ำพระ
- กิจกรรม ทำบุญใส่บาตร - รักษาศีล – ฟังธรรม - สรง
  น้ำพระ - รดน้ำขอพรผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน
 
- กิจกรรม รักษาศีล – เจริญพระพุทธมนต์
 เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จ
 พระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอด
 จนพระบรมศานุวงษ์ทุกพระองค์ ของคณะสงฆ์อำเภอ
 บ้านโป่ง
 
๔-๑๒-๑๙-๒๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๖
 
 
๒๗/๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖


 
- ประเพณีทำบุญทุกวันพระ
- กิจกรรม ทำบุญใส่บาตร - รักษาศีล – ฟังธรรม
 
- กิจกรรม รักษาศีล – เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมศานุวงษ์ทุกพระองค์ ของคณะสงฆ์อำเภอบ้านโป่ง
๓-๑๑-๑๗-๒๕ มิถุนายน  ๒๕๖๖
*๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันวิสาขบูชา
*๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


๒๗/๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖
 
 - ประเพณีทำบุญทุกวันพระ
- กิจกรรม ทำบุญใส่บาตร - รักษาศีล – ฟังธรรม  และปฏิบัติธรรม - เวียนเทียนรอบอุโบสถ
 บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวัด-โรงเรียน- ชุมชน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ
 

- กิจกรรม รักษาศีล – เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมศานุวงษ์ทุกพระองค์ ของคณะสงฆ์อำเภอบ้านโป่ง
 
๒-๑๐-๑๗-๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๖๖
 
 

*๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนพระษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิปดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

 
๒๗/๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 
- ประเพณีทำบุญทุกวันพระ
- กิจกรรม ทำบุญใส่บาตร - รักษาศีล – ฟังธรรมและปฏิบัติธรรม

- กิจกรรม ทำบุญใส่บาตร - รักษาศีล – ฟังธรรมและปฏิบัติธรรม - พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย - ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ และพัฒนาสาธารณประโยชน์ วัด-โรงเรียน-ชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
 

- กิจกรรม รักษาศีล – เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมศานุวงษ์ทุกพระองค์ ของคณะสงฆ์อำเภอบ้านโป่ง
๑-๙-๑๖-๒๔-๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๖
*๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ วันอาสาฬหบูชา
*๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ วันเข้าพรรษา
 

*๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ เปิดเรียนนักธรรมตำบลกรับใหญ่


*๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖  วัดแม่แห่งชาติ
 
 

๒๗/๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖


 
- ประเพณีทำบุญทุกวันพระ
- กิจกรรม ทำบุญใส่บาตร - รักษาศีล – ฟังธรรม และ 
  ปฏิบัติธรรม – เวียนเทียนรอบอุโบสถ
  อธิษฐานเข้าพรรษา
 
-  ไหว้ครู – ให้โอวาท – ชี้แจงการเรียนการสอนนักธรรมประจำปี ๒๕๖๖
 
- กิจกรรม ทำบุญใส่บาตร - รักษาศีล – ฟังธรรม -ปฏิบัติธรรม  และพัฒนาสาธารณประโยชน์ วัด-โรงเรียน-ชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
 
- กิจกรรม รักษาศีล – เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมศานุวงษ์ทุกพระองค์ ของคณะสงฆ์อำเภอบ้านโป่ง
๘-๑๔-๒๒-๒๗ กันยายน  ๒๕๖๖
 


๒๗/๒๘ กันยายน  ๒๕๖๖ 
- ประเพณีทำบุญทุกวันพระ
- กิจกรรม ทำบุญใส่บาตร - รักษาศีล – ฟังธรรมและปฏิบัติธรรม
 
- กิจกรรม รักษาศีล – เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมศานุวงษ์ทุกพระองค์ ของคณะสงฆ์อำเภอบ้านโป่ง
๗-๑๔-๒๒-๒๙ ตุลาคม  ๒๕๖๖
 

*๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙
 
 
๒๗/๒๘ กันยายน  ๒๕๖๖
 
 
 

*๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ วันออกพรรษา
 

** (อบรมนักธรรมตรีสนามหลวงก่อนสอบคณะสงฆ์อำเภอบ้านโป่ง)


* ๒๓-๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ สอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๖๖
 
- ประเพณีทำบุญทุกวันพระ
- กิจกรรม ทำบุญใส่บาตร - รักษาศีล – ฟังธรรม
 
- กิจกรรม ทำบุญใส่บาตร - รักษาศีล – ฟังธรรมน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙
 
- กิจกรรม รักษาศีล – เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรม
ศานุวงษ์ทุกพระองค์ คณะสงฆ์อำเภอบ้านโป่ง
 
กิจกรรม ทำบุญใส่บาตร - รักษาศีล – ฟังธรรม และปฏิบัติธรรม ปวารณาออกพรรษา
 
- กิจกรรมอบรมนักธรรมตรี ในวิชา วินัย - ธรรม - พุทธประวัติ - กระทู้ธรรม  ณ สนามสอบนักธรรมตรีคณะสงฆ์อำเภอบ้านโป่ง

- สอบนักธรรมตรี ในวิชา วินัย - ธรรม - พุทธประวัติ - กระทู้ธรรม  ณ สนามสอบนักธรรมตรีคณะสงฆ์อำเภอบ้านโป่ง
๖-๑๒-๒๐-๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๖
 

๒๗/๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
 
 


 
** (อบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี
   ๒๕๖๖)* ๒๙-๓๐ พ.ย. ๑-๒ ธ.ค. สอบนักธรรมชั้นโท-เอก ประจำปี ๒๕๖๖

 
- ประเพณีทำบุญทุกวันพระ
- กิจกรรม ทำบุญใส่บาตร - รักษาศีล – ฟังธรรม
 
- กิจกรรม รักษาศีล – เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมศานุวงษ์ทุกพระองค์ ของคณะสงฆ์อำเภอบ้านโป่ง
 
-- กิจกรรมอบรมนักธรรมชั้นโท-เอก ในวิชา วินัย - ธรรม - พุทธประวัติ - กระทู้ธรรม  ณ สนามสอบนักธรรมชั้นโท-เอกคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี
 
- สนามสอบนักธรรมชั้นโท-เอก คณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี


 
๕-๑๒-๒๐-๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๖
* ๕ ธันวาคน ๒๕๖๖ วันพ่อแห่งชาติ

 

* ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ สอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ประจำปี ๒๕๖๖ 

* ๑๐ ธันวาคน ๒๕๖๖ เดิน-วิ่งการกุศล “ก้าวนี้เพื่อน้องหนองประทุน ฟัน-รัน”
 
๒๗/๒๘ ธันวาคม  ๒๕๖๖
 
 
 ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี
- ประเพณีทำบุญทุกวันพระ
- กิจกรรม ทำบุญใส่บาตร - รักษาศีล – ฟังธรรมปฏิบัติธรรมและพัฒนาสาธารณประโยชน์ วัด-โรงเรียน-ชุมชน เพื่อน้อมถวายเป็นราชกุศลแก่ในหลวงรัชการที่ ๙

- สนามสอบโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
  คณะสงฆ์ตำบลกรับใหญ่ รับผิดชอบ
 
-  กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเพื่อระดมทุนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนวัดหนองประทุน
 

- กิจกรรม รักษาศีล – เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดจนพระบรมศานุวงษ์ทุกพระองค์ ของคณะสงฆ์อำเภอบ้านโป่ง
 
- กิจกรรม ทำบุญใส่บาตร - รักษาศีล – เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคล และปฏิบัติธรรม
 
 
 

ไฟล์แนบ
(20.58 kb)

โดย : วัดหนองประทุน

ที่อยู่ : ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

จำนวนเข้าดู : 310

ปรับปรุงล่าสุด : 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 17:56:28

ข้อมูลเมื่อ : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 13:43:41

 
 
 
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัดไทร

โดย วัดไทร

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2567

เปิดดู : 39

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัดหนองรี

โดย วัดหนองรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

เปิดดู : 185

แผนปฏิบัติงานประจำปี ของวัดหลวง

โดย วัดหลวง

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2566

เปิดดู : 219

วิสาขบูชา

โดย บางน้อย

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

เปิดดู : 125

---->