สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (217)

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

รายละเอียด

 แผนงานปฏิบัติงานประจำปีของวัด ปี ๒๕๖๖
          ๑. ทำบุญตักบาตรทุกวันธรรมสวนะ ๘-๑๕ ค่ำ ตลอดปี
          ๒. ทำบุญตักบาตรทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา-เวียนเทียน
          ๓. ทำบุญวันสงกรานต์-พิธีสรงน้ำพระ-บังสุกุลอัฐิบรรพบุรุษ
          ๔. ทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา - ถวายผ้าอาบน้ำฝน
          ๕. ทำบุญวันออกพรรษา - ตักบาตรเทโวโรหณะ
          ๖. ทอดกฐินสามัคคี วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
          ๗. ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
          

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ที่อยู่ : ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

จำนวนเข้าดู : 131

ปรับปรุงล่าสุด : 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 16:39:04

ข้อมูลเมื่อ : 29 เมษายน พ.ศ. 2566 17:42:24

 
 
 
 

วัดหนองประทุน

โดย วัดหนองประทุน

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

เปิดดู : 171

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัดหนองรี

โดย วัดหนองรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

เปิดดู : 86

แผนปฏิบัติงานประจำปี ของวัดหลวง

โดย วัดหลวง

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2566

เปิดดู : 122

วิสาขบูชา

โดย บางน้อย

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

เปิดดู : 87

มาฆบูชา

โดย บางน้อย

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

เปิดดู : 132

---->