สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

รายละเอียด

 แผนงานปฏิบัติงานประจำปีของวัด ปี ๒๕๖๗
          ๑. ทำบุญตักบาตรทุกวันธรรมสวนะ รักษาศีล - เจริญจิตตภาวนา ทุกวันพระ ๘-๑๕ ค่ำ ตลอดปี
          ๒. ทำบุญตักบาตรทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา/วันวิสาขบูชา -เวียนเทียน
          ๓. ทำบุญวันสงกรานต์-พิธีสรงน้ำพระ-บังสุกุลอัฐิบรรพบุรุษ
          ๔. ทำบุญตักบาตร วันอาสาฬหบูชา/เวียนเทียน - วันเข้าพรรษา - ถวายผ้าอาบน้ำฝน
          ๕. ทำบุญวันออกพรรษา - ตักบาตรเทโวโรหณะ
          ๖. ทอดกฐินสามัคคี
          ๗. ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
          

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ที่อยู่ : ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

จำนวนเข้าดู : 208

ปรับปรุงล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 09:54:21

ข้อมูลเมื่อ : 29 เมษายน พ.ศ. 2566 17:42:24

 
 
 
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัดไทร

โดย วัดไทร

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2567

เปิดดู : 39

วัดหนองประทุน

โดย วัดหนองประทุน

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

เปิดดู : 310

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัดหนองรี

โดย วัดหนองรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

เปิดดู : 185

แผนปฏิบัติงานประจำปี ของวัดหลวง

โดย วัดหลวง

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2566

เปิดดู : 219

วิสาขบูชา

โดย บางน้อย

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

เปิดดู : 125

---->