สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

การจัดกิจกรรมปฎิบัติธรรม ประจำปี ๒๕๖๖

รายละเอียด
   การจัดกิจกรรมของวัด  ประจำปี ๒๕๖๖

๑. ทำบุญตักบาตร-ถวายสังฆทาน - รักษาศีลอุโบสถ ตลอดทั้งปี
๒. บวชศีลจาริณี - ปฎิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๖  วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๖
๓. สวดมนต์ข้ามปี ทำดีวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๕
๔. ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๖
๕. บวชศีลจารณี - ปฎิบัติธรรม วันมาฆบูชา วันที่ ๔-๖ มี.ค. ๒๕๖๖
๖. ทำบุญวันสงกรานต์-บังสุกุลอัฐิ-สรงน้ำพระ
๗. บวชศีลจาริณี - ปฎิบัติธรรม วันวิสาขบูชา วันที่ ๒-๔ มิ.ย. ๒๕๖๖
๘. อุปสมบทหมู่    วันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๖
๙. บวชศีลจาริณี - ปฎิบัติธรรม วันแม่แห่งชาติ (พระพันปีหลวง) วันที่ ๑๑-๑๓ ส.ค. ๒๕๖๖
๑๐. บวชศีลจาริณี - ปฎิบัติธรรม วันอาสาฬหบูชา วันที่ ๓๑ ส.ค. ถึงวันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๖
๑๑. ทำบุญตักบาตร วันออกพรรษา - ตักบาตรเทโวโรหณะ
๑๒. บวชศีลจาริณี - ปฎิบัติธรรม วันพ่อแห่งชาติ (ร.๙) วันที่ ๔-๖ ธ.ค. ๒๕๖๖
๑๓. บวชศีลจาริณี - ปฎิบัติธรรม ส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๖๗

โดย : วัดช่องลม

ที่อยู่ : ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

จำนวนเข้าดู : 190

ปรับปรุงล่าสุด : 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 17:07:54

ข้อมูลเมื่อ : 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 16:25:07

 
 
 
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัดไทร

โดย วัดไทร

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2567

เปิดดู : 39

วัดหนองประทุน

โดย วัดหนองประทุน

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

เปิดดู : 310

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัดหนองรี

โดย วัดหนองรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

เปิดดู : 185

แผนปฏิบัติงานประจำปี ของวัดหลวง

โดย วัดหลวง

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2566

เปิดดู : 219

วิสาขบูชา

โดย บางน้อย

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

เปิดดู : 125

---->