สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

แผนปฏิบัติงานประจำปี ของวัดหลวง

รายละเอียด
สรุปแผนงานปฏิบัติงานประจำปีของวัดหลวง
1. ทำบุญให้ทาน  รักษาศีล และเจริญจิตตภาวนา ในวันพระตลอดทั้งปี
2. พระสงฆ์ลงอุโบสถทำสังฆกรรมสวดพระปาฏิโมกข์ ทุกวันพระกลางเดือน และสิ้นเดือน ตลอดทั้งปี
3. อนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ตามแบบโบราณ คือก่อพระเจดีย์ทราย และสรงน้ำพระ
4. อนุรักษ์ประเพณีกวนขนมกระยาสารท ในวันสารทไทยสิ้นเดือน 10 ทุกปี
5. สืบสานประเพณีชักเรือแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ทางเรือบก ในวันแรม 2 ค่ำ เดือน 11 ทุกปี
6. ทำบุญให้ทาน รักษา และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันสำคัญทางพระศาสนา และวันสำคัญของชาติ ตลอดทั้งปี

โดย : วัดหลวง

ที่อยู่ : ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี

จำนวนเข้าดู : 218

ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 21:30:51

ข้อมูลเมื่อ : 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 21:30:18

 
 
 
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัดไทร

โดย วัดไทร

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2567

เปิดดู : 39

วัดหนองประทุน

โดย วัดหนองประทุน

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

เปิดดู : 310

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัดหนองรี

โดย วัดหนองรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

เปิดดู : 184

วิสาขบูชา

โดย บางน้อย

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

เปิดดู : 125

---->