สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

แผนงานปฏิบัติงานประจำปีวัดพระศรีอารย์

รายละเอียด
สรุปแผนงานปฏิบัติงานประจำปีของวัดพระศรีอารย์ ปี 2566
1. มีการทำบำบุญทุกวันธรรมสวนะ 8 ค่ำ และ 15 ค่ำ  ตลอดทั้งปี
2 มีการทำบุญทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา - เวียนเทียน
3 มีการทำบุญวันสงกรานต์ - พิธีสรงน้ำพระ - บังสุกุลอัฐิบรรพบุรุษ
4 มีการทำบุญวันเข้าพรรษา - ถวายผ้าอาบน้ำฝน
5 มีการทำบุญวันออกพรรษา - ตักบาตรเทโวโรหณะ - เทศน์มหาชาติ
6 มีการทอดกฐินสามัคคั
7 มีการทำบุญวันลอยกระทง
8 มีการสวดมนต์ข้ามปี - และทำบุญวันขึ้นปีใหม่

โดย : วัดพระศรีอารย์

ที่อยู่ : ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

จำนวนเข้าดู : 224

ปรับปรุงล่าสุด : 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 13:24:26

ข้อมูลเมื่อ : 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 13:24:26

 
 
 
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัดไทร

โดย วัดไทร

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2567

เปิดดู : 39

วัดหนองประทุน

โดย วัดหนองประทุน

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

เปิดดู : 310

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัดหนองรี

โดย วัดหนองรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

เปิดดู : 184

แผนปฏิบัติงานประจำปี ของวัดหลวง

โดย วัดหลวง

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2566

เปิดดู : 218

วิสาขบูชา

โดย บางน้อย

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

เปิดดู : 125

---->