สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัดบ้านเลือก

รายละเอียด
รายละเอียด
สรุปแผนงานปฏิบัติงานประจำปีของวัด ปี ๒๕๖๖
๑  มีการทำบุญทุกวันธรรมสวนะ  ๘ และ ๑๕  ค่ำ  ตลอดทั้งปี
๒  มีการทำบุญทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา - เวียนเทียน
๓  มีการทำบุญวันสงกรานต์ - พิธีสรงนำ้พระ-บังสุกุลอัฐิบรรพบุรุษ
๔  มีการทำบุญวันเข้าพรรษา - ถวายผ้าอาบน้ำฝน
๕  มีการทำบุญวันออกพรรษา - ตักบาตรเทโวโรหณะ
๖  มีการทอดกฐินสามัคคี
๗ มีการทำบุญวันลอยกระทง
๘  มีการสวดมนต์ข้ามปี - และทำบุญวันขึ้นปีใหม่
 

โดย : วัดบ้านเลือก

ที่อยู่ : ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

จำนวนเข้าดู : 208

ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 18:58:23

ข้อมูลเมื่อ : 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 18:58:23

 
 
 
 

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัดไทร

โดย วัดไทร

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2567

เปิดดู : 39

วัดหนองประทุน

โดย วัดหนองประทุน

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

เปิดดู : 310

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัดหนองรี

โดย วัดหนองรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

เปิดดู : 184

แผนปฏิบัติงานประจำปี ของวัดหลวง

โดย วัดหลวง

ข้อมูลเมื่อ : 20-05-2566

เปิดดู : 219

วิสาขบูชา

โดย บางน้อย

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

เปิดดู : 125

---->