สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระ คุณานันท์ ถาดทอง

ฉายา
สุเมโธ

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
21 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 132

ปรับปรุงล่าสุด : 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 19:57:27

ข้อมูลเมื่อ : 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 13:34:56

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

การลาสิกขา

วันที่ลาสิกขา
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566