สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสารกิจสุนทร แชประเสริฐ

ฉายา
กิจฺจสาโร

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
65 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระวินยาธิการ
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองรี
เป็นเจ้าคณะตำบลบ้านเลือก

จำนวนเข้าดู : 73

ปรับปรุงล่าสุด : 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 07:15:29

ข้อมูลเมื่อ : 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 05:19:30

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระสมุห์
ได้รับ พ.ศ. 2547
พระครูสารกิจสุนทร
ได้รับ พ.ศ. 2551

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2558
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2559
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2560