สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (217)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code โป่งเหาะ

รหัสวัด
02701001001

ชื่อวัด
โป่งเหาะ

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 30 เดือน กันยายน ปี 2536

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 17 เดือน มกราคม ปี 2541

ที่อยู่
บ้านโป่งเหาะ

เลขที่
124

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
บ้านคา

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
บ้านคา

จังหวัด
ราชบุรี

ไปรษณีย์
70180

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

Line
0612036566

มือถือ
0612036566

อีเมล์
anucha416@hotmail.co.th

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 503

ปรับปรุงล่าสุด : 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 20:37:18

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 13:58:57

 
 
 
 

รายการพระ

พระดนุพล ธมฺมพโล

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-11-2566

พระวรพงษ์ ปภาโต

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-07-2566

พระมนัส อนาลโย

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-07-2566

พระพฤษชาติ สนฺตมโน

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2566

พระรังสันต์ รตนญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 17-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 03-08-2566

พระสำลี เขมจาโร

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-11-2566

พระแก้ว ฐิตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 18-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 22-07-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

อุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 08-07-2566

เปิดดู 47 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด