สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนผึ้ง

รหัสวัด

ชื่อวัด
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนผึ้ง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
ที่พักสงฆ์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
99/5

เลขที่
-

หมู่ที่
11

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
ท่าเคย

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
สวนผึ้ง

จังหวัด
ราชบุรี

ไปรษณีย์
70180

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

Line
0926188036

มือถือ
0926188036

อีเมล์
spapeing@gmail.com

จำนวนเข้าดู : 97

ปรับปรุงล่าสุด : 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 08:15:24

ข้อมูลเมื่อ : 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 13:04:49

 
 
 
 

รายการพระ

พระสรรชัย ธมฺมวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-07-2566

พระสิทธิณัฐ สีลสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-07-2566

พระตัน กนฺตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-07-2566

พระช่วย ปริชาโน

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-07-2566

พระมาโนช จารฺธโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-07-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด