สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดพระรูป

รหัสวัด
02760113001

ชื่อวัด
วัดพระรูป

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
ตำบลช่องสะแก

เลขที่
65

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
ช่องสะแก

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
เมืองเพชรบุรี

จังหวัด
เพชรบุรี

ไปรษณีย์
76000

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

จำนวนเข้าดู : 136

ปรับปรุงล่าสุด : 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 18:13:00

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 10:49:20

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

            ในอดีตเป็นวัดที่ตั้งโดดเด่นในทุ่งนาป่าสะแก และต้นตาล ห่างจากหมู่บ้านต่างๆ แต่เดิมมีวัดเกาะกลุ่มกันอยู่หลายวัด เช่น วัดยาง วัดนก วัดโตนดหลาย วัดท่าเรือ วัดเสือข้าม วัดโคกหม้อ วัดบางไผ่ รวมแล้ว ๘ วัด เป็นกลุ่มวัดนอกกำแพงเมืองทางด้านตะวันออก ปัจจุบันวัดดังกล่าวได้ร้างไปแล้ว คงเหลือวัดพระรูปเพียงวัดเดียววัดพระรูป สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี จากหลักฐานสำคัญเช่น ลักษณะของใบเสมารอบอุโบสถ เป็นใบเสมาแบบอู่ทอง-อโยธยาพระพุทธรูปหินทราย เบื้องขวาของพระประธาน ลักษณะการเรียงอิฐของฐานเจดีย์หลังอุโบสถ

             เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นวัดที่มีอุโบสถมหาอุต มีเจดีย์ใหญ่ทรงลังกาอยู่หลังอุโบสถ มีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่หน้าอุโบสถ กุฏิ ศาลาการเปรียญ อย่างสมบูรณ์ มีสระน้ำล้อมรอบอุโบสถ เรียกว่าบรรยากาศรวม ๆ ก็คงเหมือน ๆ วัดทั่ว ๆ ไป ที่มีองค์ประกอบของสิ่งสร้างครบครัน

รายการพระ

พระพิพิธพัชโรดม อินทวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-05-2566

พระครูสังฆรักษ์สมโภช ทีปธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 09-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 11-05-2566

พระสมุห์บัว ทีปธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 10-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 11-05-2566

พระนม จิตฺตมโน

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 11-05-2566

พระ ธีรทัช ธีรปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 11-05-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด