สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (221)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดตะโหนดราย

รหัสวัด
02750212001

ชื่อวัด
วัดตะโหนดราย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2325

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
บ้านวัดตะโหนดราย

เลขที่
24

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
บางกระบือ - ท่าคา

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
บางกระบือ

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
บางคนที

จังหวัด
สมุทรสงคราม

ไปรษณีย์
75120

เนื้อที่
13 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา

มือถือ
0929351461 0823989953

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 472

ปรับปรุงล่าสุด : 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 20:49:46

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 08:54:44

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดตะโหนดราย
**************************
      วัดตะโหนดราย ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๑  ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที   จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดมหานิกาย ทิศตะวันออกติดลำประโดงและหลังโรงเรียนของวัด กว้าง ๒๖๖ เมตร ทิศตะวันตกติดลำคูข้างวัด กว้าง๑๖๒ เมตร ทิศเหนือติดคลองบางใหญ่ ยาว๒๙๘ เมตร ทิศใต้ติดถนนรถยนต์บางใหญ่ - บางสะใภ้ กว้าง ๑๘๐ เมตร  
          เท่าที่สืบทราบได้ความว่า ในปี พ.ศ. ๒๓๒๕ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมบรมราชวงศ์จักรี นายปาน นางแป้ง สามีภรรยาคู่นี้มีจิตศรัทธาอย่างแรงกล้า ได้สร้างอุโบสถ ๑ หลัง    ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.๒๔๒๕ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์จักรี 
        ยังมีผู้มีจิตศรัทธาอีก ๑ ท่านคือ นางลำภู  รุ่งเจริญ ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมน้ำคลองบางใหญ่ได้ถวายที่ดินให้เป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัด ๑ แปลงเนื้อที่ ๑๒ ไร่เศษ และเป็นผู้มีศรัทธาอุปถัมภ์วัดด้วยดีเสมอมา 
            ต่อมา ท่านกำนันกรึง นางเม้ย รุ่งเจริญ ได้ทำหน้าที่อุปการะวัดสืบทอดจาก นางลำภู รุ่งเจริญ   ผู้เป็นมารดา และได้เป็นผู้นำประชาชน ร่วมจัดหาทุนสร้างอาคารเรียนขึ้น ๑ หลัง ให้ชื่อว่า “โรงเรียนศึกษารุ่งเจริญ”
       ในสมัย พระครูเบี้ยว พฺรหฺมสโร เจ้าอาวาสรูปที่ ๖ ได้เป็นผู้นำในการจัดสร้างโรงเรียนประชาบาล ขึ้นอีก ๑ หลัง ให้ชื่อว่า “โรงเรียนพรหมสวัสดิ์สาทร” ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนวัดตะโหนดราย พรหมสวัสดิ์สาทร”
         ในปีพ.ศ.๒๕๕๕ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างอุโบสถ์หลังใหม่ ซึ่งมีพระครูสมุทรประภากร (เฉลิม ปภงฺกโร) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในขณะนั้น
         ในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ประกอบพิธีเททองหล่อพระประธานประจำอุโบสถหลังใหม่ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบพระมหาจักรพรรดิ์ ศิลปะรัตนโกสินทร์ ได้ถวายพระนามว่า “พระพุทธเฉลิมเจริญมหาจักรพรรดิ์ มานัสอภิปูชนีย์” หรือ #หลวงพ่อเศรษฐี พร้อมพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร ประทับยืนจีวรลายดอกพิกุลศิลปะ   แบบรัตนโกสินทร์
       วัดตะโหนดราย เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมต่างๆของตำบลบางกระบือ ให้ความช่วยเหลือ และประสานงานต่างๆกับพุทธศาสนิกชนเสมอมา จนปัจจุบันพระมหานพพล กนฺตสีโล,ดร. เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน       ได้สานงานต่อก่องานใหม่จนมีคงสมสง่างามจนถึงปัจจุบัน และจัดได้จัดตั้งศูนย์อบรมประชาชนตำบลบางกระบือ 
 
ลำดับเจ้าอาวาส  มีการปกครองเท่าที่ทราบนามคือ
  รูปที่ ๑ พระอธิการเทศ 
  รูปที่ ๒ พระอธิการกลิ่น 
  รูปที่ ๓ อาจารย์คล้ำ
  รูปที่ ๔ อาจารย์ขำ 
  รูปที่ ๕ พระอธิการพันธ์               
  รูปที่ ๖ พระครูเบี้ยว  พรหมสโร มรณภาพเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓
  รูปที่ ๗ พระครูสมุทรวรการ ( เท  ฉนฺโน ) พ.ศ. ๒๔๘๖ ถึง พ.ศ.๒๕๒๕ (อดีตเจ้าคณะตำบลบางคนที)
  รูปที่ ๘ พระครูสมุทรประภากร ,ดร. ( เฉลิม  ปภงฺกโร )    พ.ศ. ๒๕๒๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ ((อดีตเจ้าคณะตำบลบางบางที), (พ.ศ.๒๕๖๒ ขอดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ เนื่องจากปัญหาทางด้านสุขภาพ)
 รูปที่ ๙ พระมหานพพล กนฺตสีโล,ดร. พ.ศ.๒๕๖๒ (เจ้าคณะตำบลบางคนที) ถึงปัจจุบัน

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระมหานพพล กนฺตสีโล ,ดร. กนฺตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2566

พระครูสมุทรประภากร,ดร. ปภงฺกโร

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2566

พระครูอมรสมุทรกิจ สุวีโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2566

พระวินัยธร อธิวัฒน์ อธิวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-05-2566

พระธรรมธร สมพงษ์ สมวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2566

พระสมบูรณ์ ปริปุณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 10-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-05-2566

พระปลัด ญาติ ธมฺมทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2566

พระสุริยะ อารโย

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 07-05-2566

พระทวี เขมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-05-2566

พระจรูญ สนฺตมโน

ข้อมูลเมื่อ : 10-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-05-2566

พระปิติพัฒน์ อนามโย

ข้อมูลเมื่อ : 10-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-05-2566

พระบังลังก์ มหาปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 10-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-05-2566

พระสมจิณณ์ จินฺตมโย

ข้อมูลเมื่อ : 10-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-05-2566

พระปรีดา ณฎฺฐิโก

ข้อมูลเมื่อ : 10-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-05-2566

พระประสงค์ ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-05-2566

พระสรณัฐ กิตฺติโสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 10-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-05-2566

พระเจนณรงค์ จรณธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 10-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-05-2566

พระสมใจ จนฺทโสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 10-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-05-2566

พระณัฐพงค์ จิตฺตมโน

ข้อมูลเมื่อ : 10-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-05-2566

สามเณรจิรพงษ์์ ทองเปี่ยม

ข้อมูลเมื่อ : 10-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-05-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อเศรษฐี

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

เปิดดู 49 ครั้ง

หลวงพ่อปากสระ

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2566

เปิดดู 39 ครั้ง

อุโบถหลังเก่า

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

เปิดดู 44 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด