สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ปูชนียวัตถุสถาน

พระพุทธกิติสิริชัย

รายละเอียด
เป็นพระรูปปั้นขนาดใหญ่ รูปทรงแบบคันทาราช (ปางตรัสรู้) ลักษณะนั่งขัดสมาธิบนดอกบัว มีผ้าทิพย์พระนามาภิไธย “สก” มีพระพักตร์ที่งดงามมาก และหันพระพักตร์ออกสู่ทะเล องค์พระก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทองคำแท้  หน้าตักกว้าง ๕ วา อันเปรียบได้กับขันธ์ทั้ง ๕ มีความสูงพร้อมฐาน ๙ วา อันเปรียบได้กับ  นวโลกุตรธรรม ๙ กล่าวคือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ มีฐานกว้างโดยรอบ ๑๖ วา อันเปรียบได้กับ โสฬสญาณ คือ ญาณ ๑๖ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานพระนามว่า"พระพุทธกิติสิริชัย"และทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระพุทธกิติสิริชัย วันพฤหัสบดี แรม ๗ค่ำ เดือน ๖ ปีชวด ตรงกับวันที่ ๖ มิถุนายน พระพุทธศักราช ๒๕๓๙ เวลา ๙ นาฬิกา ๕๙ นาที
ทุกวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา  จะมีการเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธรูป  ช่วงเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. 

โดย : วัดทางสาย

ที่อยู่ : ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนเข้าดู : 53

ปรับปรุงล่าสุด : 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 16:01:12

ข้อมูลเมื่อ : 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 15:59:03

 
 
 
 

ปูชนียวัตถุสถาน 10 อันดับ

หอนักธรรมเก่า

โดย : วัดโพธิบัลลังก์

ข้อมูลเมื่อ : 13-05-2567

เปิดดู : 16

พระตำหนักกรมหลวงชุมพร

โดย : วัดทางสาย

ข้อมูลเมื่อ : 25-02-2567

เปิดดู : 72

พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ

โดย : วัดทางสาย

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

เปิดดู : 115

ศาลาเอนกประสงค์

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2566

เปิดดู : 64

อุโบสถและศาลาราย

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

เปิดดู : 108

โรงครัว - ห้องคลัง

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2566

เปิดดู : 65

ห้องน้ำ - ห้องสุขา

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2566

เปิดดู : 111

อุโบสถ

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 27-04-2566

เปิดดู : 116

กุฎีสงฆ์

โดย : วัดบุญชูภาวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 11-05-2566

เปิดดู : 52

ซุ้มประตูวัดดอนสำราญ

โดย : วัดดอนสำราญ

ข้อมูลเมื่อ : 18-12-2566

เปิดดู : 77