สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระบุญเลิศ มีอารีย์

ฉายา
ปุญฺญผโล

สถานะ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
55 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 114

ปรับปรุงล่าสุด : 28 เมษายน พ.ศ. 2566 12:44:09

ข้อมูลเมื่อ : 25 เมษายน พ.ศ. 2566 09:22:26

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี