สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ทุ่งประดู่

รหัสวัด
05770805003

ชื่อวัด
ทุ่งประดู่

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน ปี 2524

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
วัดทุ่งประดู่

เลขที่
574

หมู่ที่
2

ซอย
สหมิตร

ถนน
เพชรเกษม

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
ไร่ใหม่

ตำบลคณะสงฆ์
-

เขต / อำเภอ
สามร้อยยอด

จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

ไปรษณีย์
77180

เนื้อที่
12 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา

Line
thoongpradoo@gmai.com

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0889619949

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 247

ปรับปรุงล่าสุด : 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 12:49:20

ข้อมูลเมื่อ : 22 เมษายน พ.ศ. 2566 10:32:01

 
 
 
 

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูโกศลพิทยาภรณ์ อวิทฺยาโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 24-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-04-2566

พระจวน ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-04-2566

พระวินัย ปญฺญาชาโย

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-04-2566

พระจิตรกร อนีโฆ

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 11-05-2566

พระ ไชยวัฒน์ ชุติปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 24-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 11-06-2567

พระมหาสมยศ สจฺจาสโภ

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 11-06-2567

พระจำนงค์ ปภสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-04-2566

พระบุญเลิศ ปุญฺญผโล

ข้อมูลเมื่อ : 25-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-04-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด