สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ฐานข้อมูลวัด

พระปิฎกโกศล

เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

มหานิกาย

พระมหา ประกอบ

รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (พ.ศ.๒๕๖๕)

วัดโชติทายการาม

มหานิกาย

พระครูเกษมปัญญาคม

รองเจ้าคณะจังหวัด

วัดโกสินารายน์

มหานิกาย

พระราชวัลภาจารย์

รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

หนองหอย

มหานิกาย

โป่งเจ็ด

ต.บ้านคา อ.บ้านคา

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-12-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-12-2566

เปิดดู 80 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธาราม

ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-06-2566

เปิดดู 215 ครั้ง

ที่พักสงฆ์พุทธอุทยานเขาเขียว

ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-06-2566

เปิดดู 79 ครั้ง

ที่พักสงฆ์พุทธภูมิ

ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-06-2566

เปิดดู 74 ครั้ง

ป่าศรีมงคลธรรม

ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-06-2566

เปิดดู 597 ครั้ง

ธรรมประทีป

ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-06-2566

เปิดดู 106 ครั้ง

ที่พักสงฆ์สงบสุข

ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2566

เปิดดู 105 ครั้ง

รัตนบรรพต

ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2566

เปิดดู 121 ครั้ง

ป่าถาวโรปฏิปทาราม

ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2566

เปิดดู 115 ครั้ง

เขาน้อย

ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2566

เปิดดู 81 ครั้ง

ที่พักสงฆ์มิตรภาพไร้พรมแดน

ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

เปิดดู 82 ครั้ง

ที่พักสงฆ์มงคลคีรีธรรม

ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

เปิดดู 96 ครั้ง

ที่พักสงฆ์โป่งยอ

ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-06-2566

เปิดดู 70 ครั้ง

ที่พักสงฆ์เชยาสิทธิวิหารัง

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2566

เปิดดู 83 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ธรรมสถานพุทธนิมิตร

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-06-2566

เปิดดู 122 ครั้ง

ที่พักสงฆ์แม่สลิ้ง (ศรีวลี)

ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-11-2566

เปิดดู 89 ครั้ง

ที่พักสงฆ์รางเสน่ห์นครจันทร์

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-06-2566

เปิดดู 73 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ร่มโพธิเก้า

ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-06-2566

เปิดดู 75 ครั้ง

ที่พักสงฆ์เขาศิลาลอย

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-06-2566

เปิดดู 133 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ห้วยน้ำหนัก

ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2566

เปิดดู 113 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนผึ้ง

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-11-2566

เปิดดู 97 ครั้ง

ที่พักสงฆ์บ่อเก่าบน

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

เปิดดู 66 ครั้ง

ที่พักสงฆ์เริ่มชัย

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

เปิดดู 63 ครั้ง

ที่พักสงฆ์มโนราห์

ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-06-2566

เปิดดู 145 ครั้ง

ที่พักสงฆ์หัวสาม

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

เปิดดู 70 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ห้วยน้ำใส

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

เปิดดู 57 ครั้ง

ทุ่งศาลา

ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

เปิดดู 137 ครั้ง

วัดแก้วพฤกษาราม

ต.นางแก้ว อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-05-2566

เปิดดู 85 ครั้ง

วัดใหม่ชำนาญ

ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-05-2566

เปิดดู 72 ครั้ง

วัดเจ็ดเสมียน

ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-05-2566

เปิดดู 272 ครั้ง

435 รายการ / 15 หน้า
1
2
3
4