สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (217)

ฐานข้อมูลวัด

พระมหา ประกอบ

รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (พ.ศ.๒๕๖๕)

วัดโชติทายการาม

มหานิกาย

โป่งเจ็ด

ต.บ้านคา อ.บ้านคา

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 08-12-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-12-2566

เปิดดู 8 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธาราม

ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 23-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 23-06-2566

เปิดดู 120 ครั้ง

ที่พักสงฆ์พุทธอุทยานเขาเขียว

ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-06-2566

เปิดดู 36 ครั้ง

ที่พักสงฆ์พุทธภูมิ

ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-06-2566

เปิดดู 36 ครั้ง

ป่าศรีมงคลธรรม

ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 16-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-06-2566

เปิดดู 56 ครั้ง

ธรรมประทีป

ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 24-06-2566

เปิดดู 65 ครั้ง

ที่พักสงฆ์สงบสุข

ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2566

เปิดดู 60 ครั้ง

รัตนบรรพต

ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2566

เปิดดู 61 ครั้ง

ป่าถาวโรปฏิปทาราม

ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2566

เปิดดู 72 ครั้ง

เขาน้อย

ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 02-06-2566

เปิดดู 43 ครั้ง

ที่พักสงฆ์มิตรภาพไร้พรมแดน

ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

เปิดดู 41 ครั้ง

ที่พักสงฆ์มงคลคีรีธรรม

ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

เปิดดู 45 ครั้ง

ที่พักสงฆ์โป่งยอ

ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-06-2566

เปิดดู 35 ครั้ง

ที่พักสงฆ์เชยาสิทธิวิหารัง

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 15-06-2566

เปิดดู 37 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ธรรมสถานพุทธนิมิตร

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-06-2566

เปิดดู 42 ครั้ง

ที่พักสงฆ์แม่สลิ้ง (ศรีวลี)

ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-11-2566

เปิดดู 37 ครั้ง

ที่พักสงฆ์รางเสน่ห์นครจันทร์

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-06-2566

เปิดดู 42 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ร่มโพธิเก้า

ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 21-06-2566

เปิดดู 39 ครั้ง

ที่พักสงฆ์เขาศิลาลอย

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-06-2566

เปิดดู 51 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ห้วยน้ำหนัก

ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 13-07-2566

เปิดดู 47 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนผึ้ง

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-11-2566

เปิดดู 49 ครั้ง

ที่พักสงฆ์บ่อเก่าบน

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

เปิดดู 38 ครั้ง

ที่พักสงฆ์เริ่มชัย

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

เปิดดู 33 ครั้ง

ที่พักสงฆ์มโนราห์

ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 18-06-2566

เปิดดู 74 ครั้ง

ที่พักสงฆ์หัวสาม

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

เปิดดู 32 ครั้ง

ที่พักสงฆ์ห้วยน้ำใส

ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 31-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 31-05-2566

เปิดดู 32 ครั้ง

ทุ่งศาลา

ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 30-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 10-06-2566

เปิดดู 65 ครั้ง

วัดแก้วพฤกษาราม

ต.นางแก้ว อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-05-2566

เปิดดู 49 ครั้ง

วัดใหม่ชำนาญ

ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-05-2566

เปิดดู 51 ครั้ง

วัดเจ็ดเสมียน

ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม

จ.ราชบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 19-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 19-05-2566

เปิดดู 116 ครั้ง

435 รายการ / 15 หน้า
1
2
3
4