สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

ข้อมูลทั่วไป

QR Code ทุ่งศาลา

รหัสวัด
65170030001

ชื่อวัด
ทุ่งศาลา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 26 เดือน มกราคม ปี 2565

วันรับวิสุงคามสีมา
-

ที่อยู่
วัดทุ่งศาลา

เลขที่
22

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล (ตำบลตามสำนักงานทะเบียนมหาดไทย)
ป่าหวาย

ตำบลคณะสงฆ์
ป่าหวาย

เขต / อำเภอ
สวนผึ้ง

จังหวัด
ราชบุรี

ไปรษณีย์
70180

เนื้อที่
38 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา

มือถือ
0861678318

จำนวนเข้าดู : 137

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566 16:49:36

ข้อมูลเมื่อ : 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 16:50:00

 
 
 
 

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสมุห์สมเจตน์ อธิวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 04-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

พระวีรชัย วชิรวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 06-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 06-06-2566

พระพุฒิพงศ์ ธมฺมวุฑโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 06-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 06-06-2566

พระอัศพล นาควโร

ข้อมูลเมื่อ : 06-06-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 06-06-2566

พระพงศธร มงฺคโล

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

ภาสกร จนฺทสโร

ข้อมูลเมื่อ : 04-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 04-08-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

งานอบรมวิปัสสนา...

ข้อมูลเมื่อ 10-08-2566

เปิดดู 98 ครั้ง

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

ยังไม่มีข้อมูลรายงานผลปฏิบัติงานประจำปี

รายงานกิจกรรม อปต.

ยังไม่มีข้อมูลรายงานกิจกรรม อปต.

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด