สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ฐานข้อมูลวัด จ.ราชบุรี (435)
ฐานข้อมูลวัด จ.เพชรบุรี (248)
ฐานข้อมูลวัด จ.สมุทรสงคราม (103)
ฐานข้อมูลวัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (220)

รายงานผลปฏิบัติงานประจำปีของวัด

แผนปฏิบัติงานประจำปีของวัดโบสถ์

รายละเอียด
สรุปแผนงานปฏิบัติงานประจำปีของวัด ปี ๒๕๖๖
๑  มีการทำบุญทุกวันธรรมสวนะ  ๘ และ ๑๕  ค่ำ  ตลอดทั้งปี
๒  มีการทำบุญทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา - เวียนเทียน
๓  มีการทำบุญวันสงกรานต์ - พิธีสรงนำ้พระ-บังสุกุลอัฐิบรรพบุรุษ
๔  มีการทำบุญวันเข้าพรรษา - ถวายผ้าอาบน้ำฝน
๕  มีการทำบุญวันออกพรรษา - ตักบาตรเทโวโรหณะ 
๖  มีการทอดกฐินสามัคคี
๗ มีการทำบุญวันลอยกระทง
๘  มีการสวดมนต์ข้ามปี - และทำบุญวันขึ้นปีใหม่

โดย : วัดโบสถ์

ที่อยู่ : ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

จำนวนเข้าดู : 123

ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 20:42:04

ข้อมูลเมื่อ : 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 20:41:10